Tvåspråkig gudstjänst på de stupades dag

sön 19.5 kl. 10.00

Grankulla kyrka

Pingstdagen

Liturg: Jona Granlund
Predikant: Anna-Kaisa Tuomi
Kantor: Teija Palolahti
Kolehti: För att förbättra barns välmående och utbildning. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
Muuta tietoa 1: Efteråt uppvaktning vid de stupades gravar.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik