Församlingskansli

Församlingskansli

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Församlingskansliet finns i anslutning till kyrkan. Församlingskansliet betjänar församlingsmedlemmarna i många ärenden, bl.a. med att ordna kyrkliga förrättningar och bokning av utrymmen. Prästernas arbets- och samtalsrum finns i samma hus som församlingskansliet.

Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll där det finns våra medlemmar.