Församlingskansli

Kavallvägen 3 , 02700 Grankulla

Församlingskansli

Församlingskansliet finns i anslutning till kyrkan. Församlingskansliet betjänar församlingsmedlemmarna i många ärenden, bl.a. med att ordna kyrkliga förrättningar och bokning av utrymmen. Prästernas arbets- och samtalsrum finns i samma hus som församlingskansliet.

Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll där det finns våra medlemmar. 


 

Lokaler och platser i närheten

Församlingskansli