Församlingskansli

kansliet

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

050 500 7000 Kansliet

Öppet tisdagar och torsdagar kl. 10-14, onsdagar endast telefonbetjäning kl. 9-11.30

Församlingskansliet finns i anslutning till kyrkan. Församlingskansliet betjänar församlingsmedlemmarna i många ärenden, bl.a. med att ordna kyrkliga förrättningar och bokning av utrymmen. Prästernas arbets- och samtalsrum finns i samma hus som församlingskansliet.

 

Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll där det finns våra medlemmar. 

Läge på kartan