Kyrkoherdeämbetet

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Kyrkoherdeämbetet

Kyrkoherdeämbetet finns i anslutning till kyrkan. Kyrkoherdeämbetet betjänar församlingsmedlemmarna i många ärenden, bl.a. med att ordna kyrkliga förrättningar och i släktutredningsärenden. Prästernas arbets- och samtalsrum finns i samma hus som kyrkoherdeämbetet.

Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll där det finns våra medlemmar. Får du inte tidningen eller har du andra frågor kring prenumerationen vänligen kontakta kyrkoherdeämbetet.