kyrkan

Gudstjänster

Vi firar högmässa varje söndag och helgdag kl.12 i Grankulla kyrka. Oftast firar vi högmässa vilket betyder att vi också samlas till nattvard. Ibland har vi predikogudstjänst utan nattvard och ibland familjegudstjänster. Se Evenemangskalendern för exakt info.

familjegudstjänst