HD

Höstadgarna i Toijala under Allhelgonahelgen 5-7.11.2021

Mera info om anmälningen får du av Sini. Kom med! :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag kontakt

Församlingspastor (Konfirmandarbete)
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla
Församlingspastor (Ungdomsarbete)
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla