HD

Höstadgarna i Toijala under Allhelgonahelgen 5-7.11.2021

Mera info om anmälningen får du av Sini. Kom med! :)

 

Ungdomsläger i Elämännokka den 10-12.12.2021

Kom med på ungdomsläger till lägergården Elämännokka. Anmäl dej snart! Vi har 32 platser.

Anmälan till Sini Aschan: sini.aschan@evl.fi eller 050 4329656 senast den 25.11.2021

 

UK

Ungdomens kyrkodagar i Lärkkulla - Karis den 20-23.1.2022

Församlingen skickar 6 ombud med suppleanter till UK. Skicka en fritt formulerad ansökan om att få komma med till UK samt önskemål om verkstäder till Sini Aschan sini.aschan@evl.fi senast den 20.12.2021.

Mera info om UK och verkstäder hittar du här:

Ungdomens kyrkodagar - evl.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag kontakt

Församlingspastor (Konfirmandarbete)
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla