Familjerådgivning

 

Församlingarna i Grankulla samarbetar med Esbo församlingars familjerådgivning.

Fr.o.m. den 1.3.2021 får par och familjer från Grankulla besöka Esbo församlingars familjerådgivning, för par-, familje-, och individuell terapi i anslutning till problem med parrelation och problem i familjen.

Familjerådgivningen är gratis för alla Grankullabor och man behöver inte höra till kyrkan.

På Esbo församlingars familjerådgivning arbetar 14 familjerådgivare, av vilka två arbetar både på finska och svenska.

Esbo församlingars lokaler ligger i Hagalund; i Tornhuset och i Spektri.

Grankullabor kan vara kunder ensam, med sin partner eller familj - oberoende av etnisk bakgrund eller sexuell inriktning.

Du kan boka tid per telefon 09-8050 2420 mån, tis, tors, fre kl 9-11.

 

Maritta Kirilä fortsätter med sina nuvarande kunder fram till sin pensionering den 30 juni.

 

 

 

Ljus

Tag kontakt

Sjukhuspastor/Familjerådgivare
Kavallvägen 3
02700 Grankulla