Familjerådgivning

Pastor Maritta Kirilä fungerar som familjerådgivare och sjukhussjälavårdare för såväl Grankulla svenska församling, som Kauniaisten suomalainen seurakunta. Familjerådgivningen är avsedd för såväl par, som ensamstående. Familjerådgivningens lokaler finns i klubbhuset intill kyrkan.

Tidsbeställning till familjerådgivningen vardagar, tfn 050 301 7018.

Ljus

Tag kontakt

Sjukhuspastor/Familjerådgivare
Kavallvägen 3
02700 Grankulla