Familjerådgivning

 

Församlingarna i Grankulla samarbetar med Esbo församlingars familjerådgivning.

Par och familjer från Grankulla får besöka Esbo församlingars familjerådgivning, för par-, familje-, och individuell terapi i anslutning till problem med parrelationen och problem i familjen.

Familjerådgivningen är gratis för alla Grankullabor och man behöver inte höra till kyrkan.

På Esbo församlingars familjerådgivning arbetar 14 familjerådgivare, av vilka två arbetar både på finska och svenska.

Esbo församlingars lokaler ligger i Hagalund; i Tornhuset och i Spektri.

Grankullabor kan vara kunder ensam, med sin partner eller familj - oberoende av etnisk bakgrund eller sexuell inriktning.

För tidsbokning och information se HÄR

 

 

Ljus