Barnlägret 20-23.7.2020 på Sjömansro är inhiberat.

Församlingen ordnar inga övernattningsläger sommaren 2020 iom att vi inte kan garantera trygga säkerhetsavstånd och i övrigt trygg vistelse på lägergård med tanke på coronaviruset. Konfirmandlägren hålls som stadsläger dagtid i Grankulla kyrka. Vi hoppas och ber att vi sommaren 2021 igen ska kunna hålla övernattningsläger, som ju är en viktig del av församlingens verksamhet för barn och ungdomar.

Frågor eller funderingar? Kontakta familjearbetare Daniela Hildén tel 050 4430045 eller daniela.hilden@evl.fi

 

 

 

Sjömansro

Tag kontakt

Familjearbetare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
00270 Grankulla