Barnläger på Enä-Seppä 31.7-2.8.2024

I sommar åker vi ut till Enä-Seppä kursgård i Ojakkala, Vichtis för några härliga lägerdagar! Lägret riktar sig till barn i åk 1-6. Det blir mycket lek, spel, sång, pyssel, simning och härlig lägerfiilis! Med på lägret ryms 20 deltagare (minst 15 personer anmälda för att lägret förverkligas). Ifall alla platser blir fyllda har Grankullabor förtur. Priset för barnlägret är 60€/barn. Vårdnadshavare som har svårt att betala avgiften kan ansöka om befrielse från avgift på sociala grunder. Man sänder då en fritt formulerad ansökan till kaplan Daniel Nyberg (daniel.nyberg(at)evl.fi) inom april månad. 

Anmälningen pågår 1.3-30.4.2024 HÄR. I april skickas besked om plats ut.

Ledare på lägret är Daniela Hildén, Daniel Nyberg, Barbro Smeds och hjälpledare.

Frågor eller funderingar? Kontakta familjearbetare Daniela Hildén tel 050 4430045 eller daniela.hilden@evl.fi eller kaplan Daniel Nyberg tel 050 4619207 eller daniel.nyberg@evl.fi

Tag kontakt

Familjearbetare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
00270 Grankulla