Barnläger på Enä-Seppä 31.7-3.8.2023 är tyvärr inhiberat pga för få anmälningar!

Vi gör ett nytt försök sommaren 2024 och hoppas att då få ihop tillräckligt många deltagare.

Frågor eller funderingar? Kontakta familjearbetare Daniela Hildén tel 050 4430045 eller daniela.hilden@evl.fi eller kaplan Daniel Nyberg tel 050 4619207 eller daniel.nyberg@evl.fi

Tag kontakt

Familjearbetare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
00270 Grankulla