Barnläger på Elämännokka

20-23.6.2022 ordnar församlingen övernattningsbarnläger för barn som går i åk 1-6 med temat Superhjältar.

Det blir några härliga sommardagar på Elämännokka i Lojo med simning, lekar, sång och pyssel!

Ledare på lägret är Daniela Hildén, Daniel Nyberg, Barbro Smeds och en massa hjälpledare.

Lägret kostar 80€ och i priset ingår mat, boende, busstransport till och från lägret samt allt material. Vid ekonomiskt svår situation finns det möjlighet att anhålla om befrielse från avgiften genom att skicka en fritt formulerad anhållan till kyrkoherde ulrik.sandell@evl.fi

Frågor eller funderingar? Kontakta familjearbetare Daniela Hildén tel 050 4430045 eller daniela.hilden@evl.fi

Barnläger 20-23.6.2022 på Elämännokka i Lojo.

Tag kontakt

Familjearbetare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
00270 Grankulla