Barnläger på Enä-Seppä

31.7-3.8.2023 ordnar församlingen övernattningsbarnläger för barn som går i åk 1-6.

Det blir några härliga sommardagar på Enä-Seppä i Ojakkala, Vichtis med simning, lekar, sång och pyssel!

Ledare på lägret är Daniela Hildén, Daniel Nyberg, Barbro Smeds och en massa hjälpledare.

Lägret kostar 80€ och i priset ingår mat, boende, busstransport till och från lägret samt allt material. Vid ekonomiskt svår situation finns det möjlighet att anhålla om befrielse från avgiften genom att skicka en fritt formulerad anhållan till kyrkoherde ulrik.sandell@evl.fi

Anmälningen pågår 1-31.3.2023 HÄR. Efter 31.3 fördelas platserna, fram tills dess har anmälningsordningen ingen betydelse. Om lägret blir fullt har församlingsmedlemmar förtur. Med på lägret ryms 20 barn och vi behöver ha minst 15 anmälda deltagare för att lägret ska kunna ordnas.

Frågor eller funderingar? Kontakta familjearbetare Daniela Hildén tel 050 4430045 eller daniela.hilden@evl.fi eller kaplan Daniel Nyberg tel 050 4619207 eller daniel.nyberg@evl.fi

Tag kontakt

Familjearbetare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
00270 Grankulla