Ämbetsbevis och släktutredningar

 

Vänligen notera att ämbetsbetyg och släktutredningar beställs alltid från och med 1.1.2020 från Esbo församlingars regioncentralregister. 

Beställning av ämbetsbetyg - Esbo regioncentralregister

Esbo regioncentralregister  

Besöksadress: Kyrkogatan 1, 02770 Esbo
Postadress: PB 200, 02771 Esbo                                           

Registertjänster (ämbetsbetyg och släktutredningar)
tfn 09 8050 2600 eller via keskusrekisteri.espoo@evl.fi