Ämbetsbevis och släktutredningar

Du kan beställa ämbetsbevis och släktutredningar per telefon 050 500 7000 eller via e-post grankulla.sv.fors@evl.fi

 

 

 

Släktutredningar

Behövs vanligtvis för bl.a. bouppteckning då en person avlidit.
I Finland finns inget centralregister, så släktutredningar behövs från alla församlingar där personen varit skriven från 15-års ålder till dödsdagen.
Grankulla svenska församling grundades 1.1.1978, uppgifter om församlingsmedlemmarna i Grankulla tiden före det fås från Esbo församlingars Servicecentral, tfn (09) 8050 2600, Kyrkogatan 1, 02770 Esbo.