Ämbetsbevis och släktutredningar

 

Vänligen notera att ämbetsbetyg och släktutredningar beställs alltid från och med 1.1.2020 från Esbo församlingars regioncentralregister med webblanketten eller per telefon (09) 8050 2600 måndag-torsdag kl. 9-15.

Elektronisk blankett för beställning av ämbetsbetyg och släktutredning

Meddelande till dem som beställer ämbetsbetyg

 

Esbo församlingars regioncentralregister betjänar måndag–torsdag kl. 9–15. 

Besöksadress: Kyrkogatan 1, 02770 Esbo
Postadress: PB 200, 02771 Esbo                                           

Registertjänster (ämbetsbetyg och släktutredningar)
tfn 09 8050 2600 eller via palvelukeskus.espoo@evl.fi