Grankulla kyrkas kyrksockor
Så här ser den färdiga kyrksockan ut

Håll dina strumpstickor nära till hands för 

HÄR KOMMER KYRKSOCKORNA!  

Modellen är designad av Taru Laaksonen, barnledare i systerförsamlingen Kauniaisten seurakunta. Hon har låtit sig inspireras av kyrkans arkitektur, konst och olika detaljer.  

Under stickprojektet samlar vi in pengar till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar så att de som deltar betalar in ett valfritt belopp via MobilePay till numret 48432. Det färdiga sockmönstret får användas fritt och man kan också sticka sockor till försäljning och då skulle det vara önskvärt att alla som köper ett par kyrksockor skulle donera till insamlingen Gemensamt Ansvar eller annat motsvarande insamlingsändamål. 

De färdiga sockorna har långa skaft och är storlek 39/40.

Till sockorna behövs:        

Strumpstickor i storlek 4 

Janne Gjestal garn 

  • 100g naturvit (400) 
  • 50 g orangebrun (437)
  • <50g grå (408) 
  • <50g brun (455) 
  • <50g klarblå (410) 
  • <50g gul (416) 
  • <50g klargrön (411) 

Janne Gjestal garnet är 50g=100m, dvs. lika tjockt som t.ex. Novitas 7 bröder och Menitas Lasse. 

Mera info om stickprojektet:  

daniela.hilden@evl.fi/ 050 4430045 

Mera info om mönstret på finska: 

taru.laaksonen@evl.fi/ 050 3889433

Del 1

Vi kör igång! Välkommen med och sticka kyrksockor! Idag börjar vi med resår.

Lägg upp 60 maskor med naturvitt garn. Fördela maskorna på fyra stickor 16-14-16-14. Sticka två räta, två aviga maskor i 14 varv.

Så här ser första stickdagens instruktioner ut i all sin enkelhet.

Det finns många olika resårer. Grankulla kyrka är en kyrka med tydliga linjer och utan krusiduller så en rak och tydlig resår passar de här kyrksockorna. Stolparna som bildas på sockornas skaft står för kyrkans bakre del samt kolumbariet och dess stolpar.

Del 2

Vi fortsätter sticka skaftet till sockorna med slätstickning i naturvitt. Öka på första varvet åtta maskor med jämna mellanrum (du ska nu ha 68 maskor på ditt arbete). Påbörja mönsterstickning med blått och vitt på femte varvet enligt mönstret nedan.

Känner du igen vilken kännspak del av kyrkan som är avbildad i dagens del av kyrksockorna?

Del 3

Idag stickar vi klart mönstret som avbildar det största verket i konstnären Marika Mäkeläs helhet "Den heliga treenigheten". Tavlan finns i kyrksalen till höger om altaret och dopfunten. I det stora vita utrymmet är det blåa verket en viktig del av hela kyrksalens helhet. Verket består av två delar. På vänstra sidan finns tre figurer som symboliserar den treenige Guden; Fadern, Sonen och den helige Anden. På vänstra sidan finns 36 monogram som symboliserar församlingsborna. Tavlan visar att församlingsborna är i kontakt med Gud.

Sticka vidare enligt diagrammet från varv 27. Minska två maskor på varv 35 så att du stickar ihop första stickans andra och tredje maska. Sticka sen normalt och sticka ihop tredje sista och nästsista maskan på fjärde stickan. Alla avmaskningar på sockans skaft görs i fortsättningen på samma sätt ifall inget annat anges.

Del 4

Ingången till kyrksalen i Grankulla kyrka är en mörk gång. I ändan av gången öppnar sig ett stort utrymme som speciellt en solig vårdag badar i bländande ljus. Årstiderna och även olika tider på dygnet syns på kyrksalens väggar och ger olika evenemang i kyrkan en alldeles egen stämning. I kyrksalen finns många fönster i olika storlekar och fönstren gömmer mycket symbolik.

I mönstret vi stickar idag bildas på sockans fram- och baksida sex stycken ljusa fönster som finns i kyrksalen till vänster om altaret uppe på väggen. De sex små fönstren symboliserar altarljusen då det är festhögtid i kyrkan. I mönstret är fönstren ritade i gult, som en symbol för ljus och glädje. Men de kunde lika gärna vara blå som sommarhimlen, grå som på en regning dag eller orange som solnedgången då lanskapet utanför fönstren ständigt varierar.

Fortsätt sticka från varv 36 i diagrammet. Ta in ljusgrått garn på varv 40 och gult garn på varv 41. Minska antalet maskor enligt mönstret på varv 38, 41 och 44 på samma sätt som på varv 35.

Del 5

Idag är instruktionerna kort och gott: fortsätt sticka enligt diagrammet från varv 45. Minska på varv 47 och 51.

Tycker du dagens mönster ser bekant ut? Vilken del av kyrkkomplexet kan ha inspirerat till just den här delen av kyrksockorna?

Del 6

Skaftet på sockan börjar så småningom vara klart. I det här skedet kan det vara bra att pröva om sockan ryms bra över hälen så att skaftet inte blir för spänt. Vid behov kan man låta bli att minska maskantalet på varv 63 och 67.

Fortsätt stickan från rad 55. Minska på varv 55, 59, 63, och 67.

Del 7

Till följande blir vi klara med vår kyrkas ståtliga mur. På kyrkbacken reser sig den höga väggen som syns från Grankulla centrum sett. Väggen är också ett tydligt landmärke för de tågresenärer som åker genom Grankulla. Kyrkans utseende ändrar med de olika årstiderna då vildvinet som klättrar längs med väggen börjar grönska på våren, täcker hela väggen på sommaren och byter till vacker rödbrun färg till hösten. Under vintern igen syns tegelväggen och spaljén i trä.

Fortsätt sticka från varv 68.

Del 8

Skaftet börjar vara klart! Hur känns det att sticka?

Idag fortsätter vi med att sticka vitt 4 varv. Ifall du inte ännu har jämnat ut antalet maskor så gör det nu. Flytta maskor från andra stickan till första stickan så att du har 12 maskor på första stickan. Flytta maskor från tredje stickan till fjärde stickan så att du har 12 maskor på fjärde stickan. Om du tidigare har minskat alla maskor enligt mönstret borde du nu ha 12 maskor också på andra och tredje stickan. Om du har flera maskor än så här så kan du minska dem senare då vi stickar kilen till hälen.

Till nästa fortsätter vi med att sticka en förstärkt häl i vitt garn med fjärde och första stickan. Sticka första stickans maskor rätt. Vänd på ditt arbete, lyft första maskan utan att sticka och sticka sedan första och fjärde stickans maskor avigt förutom fjärde stickans sista maska som du stickar rätt. Vänd på ditt arbete. Lyft första maskan avigt utan sticka. Sticka följande maska rätt och lyft följande maska rätt utan sticka och fortsätt så här "sticka 1, lyft 1" första stickan till slut. Fortsätt sticka varven så här tills du har stickat 24 varv.

Del 9

Idag sticka vi hälen klar! Lyft första maskan på rätsidan av arbetet utan att sticka. Sticka förstärkt (lyft 1, sticka 1) 14 maskor. Gör en överhoptagning, lyft en maska utan att sticka, sticka en maska och lyft över föregående ostickade maska. Vänd på arbetet. Lyft första maskan utan att sticka, sticka avigt 6 maskor, sticka avigt ihop två maskor. Vänd på arbetet. Lyft en maska utan att sticka och fortsätt sticka förstärkt 6 maskor, gör en överhoptagning. Vänd på arbetet. Fortsätt så här två varv tills det finns 8 maskor kvar på hälen. Sticka på rätsidan av arbetet 8 maskor rätt. Plocka upp 13 maskor längs med kanten. Kanten blir jämn om man plockar upp båda trådarna och stickar rätt. Sticka över på första stickan ännu andra stickans första maska för att undvika att det uppstår hål mellan stickorna. Om du inte gjorde alla hoptagningar tidigare i mönstret och du har fler än 12 maskor på andra stickan kan du sticka över på första stickan så många maskor att det blir 11 maskor kvar på andra stickan. Sticka tredje stickans 11 maskor. Sticka resten av tredje stickans maskor över på fjärde stickan. Plocka sedan upp 13 maskor längs med andra kanten på hällappen och sticka fjärde stickans fyra hälmaskor. På följande varv görs hoptagningar. Sticka första stickans maskor rätt tills du har tre maskor kvar. Sticka ihop två maskor och sticka sista maskan rätt. Sticka andra och tredje stickans maskor rätt. Sticka fjärde stickans första maska och sticka ihop två följande maskor. Sticka resten av maskorna rätt. Sticka följande varv alla maskor rätt. Gör ihoptagningar på varannat varv och sticka alla maskor rätt på varannat varv tills första och fjärde stickan har 13 maskor var kvar. Flytta på följande varv över första stickans sista maska till andra stickan och fjärde stickans första maska till tredje stickan.

Del 10

I den här delen återkommer vi till ljuset och kyrkans fönster. I kyrksalen finns ett triangelformat takfönster som symboliserar en treenig Gud. Treenigheten återkommer i tre ljusnischer på den bakre väggen av kyrksalen. Idag stickar vi de här ljusnischerna och vi dubblerar antalet, dvs. vi stickar sex stycken.

Hälen och hoptagningarna är nu klara. Fortsätt sticka med vitt garn så många varv tills det är 25 varv från den bruna randen. Ta in grått garn i arbetet och sticka enligt diagrammet nedan.

Del 11

Idag gör vi tåhoptagning och om du inte vill sy maskstygnen som kommer i del 12 så blir sockan klar idag!

Sticka 6 varv vitt och börja sedan hoptagningen. Sticka ihop rätt tredje sista och nästsista maskan i slutet av första och tredje stickan. På andra och fjärde stickan stickar du i början av stickan andra och tredje maskan rätt ihop. Sticka på följande varv alla maskor rätt. Gör ihoptagningar på varannat varv tills du har 6 maskor per sticka kvar. Efter det här tar du ihop maskor på varje varv tills du har 2 maskor per sticka kvar. Kapa av garnet och dra det igenom de maskor som finns kvar.

Del 12

Grankulla kyrkas torn syns och hörs på långt håll. Carillos klockor spelar melodier som kan höras till och med på andra sidan centrum av Grankulla.

Kyrktornet sys med maskstygn ovanpå mönstret av tegelväggen. Du kan placera tornet på sockan så som du tycker det blir bäst. I mönstret finns ett förslag.

Ifall maskstygn är obekanta kan man bekanta sig med dem i den här videon.

Del 13

Om du vill kan du ännu sy församlingens logo med maskstygn fram på sockan enligt diagrammet nedan. Svenska församlingens logo görs med klargrönt garn och finska församlingens logo med klarblått garn. Fäst alla trådar och din kyrksocka är klar!