Gemensamt Ansvar, 70 år!

Gemensamt Ansvar är en nationell årlig insamling, som i år fyller 70 år!

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden.

När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet.

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av denna andel används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften av de intäkter som stannar i hemlandet används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder. Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Stödformerna inleds från och med början av 2021.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Utomlands är det livsviktigt att stödja föräldrarna och familjerna till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och på flyktingläger där föräldrarna är tvungna att fokusera på att klara sig och skaffa försörjning.

Insamlingen inleds den första söndagen i februari, 2.2.2020:
Insamlingens öppningsgudstjänst från Åbo domkyrka sänds i Yle TV1 klockan 10.
Republikens president håller insamlingens öppningstal som sänds i Yle TV1 och i Radio Suomi klockan 12.

Tack för ditt stöd!

Läs mera genom att trycka på Gemensamt Ansvar-länken nere på sidan.

 

 

GA sparbössor på stan

Annorlunda Gåva

En Annorlunda Gåva är en ekologisk och etisk gåva med vilken du både glädjer en vän och hjälper dem som bor i u-länder. Gåvan kan t.ex. vara en get, en skoldräkt eller en yrkesutbildning.

Läs mera genom att trycka på länken till Kyrkans Utlandshjälp, nere på sidan. 

 

 

 

Tag kontakt

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla