Flyktingarbete

Den internationella diakonin är inte mera enbart diakoni utomlands. Hösten 2015 förändrades Europa och härmed också Finland i och med de stora flyktingströmmarna av mänskor i nöd. Nu jobbar församlingen tillsammans med frivilliga och föreningar på många olika sätt i vår stad. Dels stöds kvotflyktingarbetet och dels jobbar vi med asylsökande. Papperslösa och mänskor som beviljats asyl ökar i takt med att landets asylsökande får sina svar och flyttar ut ur mottagningscentralerna. Det handlar om mänskor som behöver vänner, kläder, stöd.

Du får gärna vara med i arbetet bland flyktingar i vår stad. Ta kontakt med diakonin eller med Grani Närhjälp rf.

Vi samlar in och delar ut kläder
Jag går på en okänd väg