Flyktingarbete

Den internationella diakonin är inte mera enbart diakoni utomlands. Hösten 2015 förändrades Europa och härmed också Finland i och med de stora flyktingströmmarna av mänskor i nöd. Nu jobbar församlingen tillsammans med frivilliga och föreningar på många olika sätt i vår stad. Dels stöds kvotflyktingarbetet och dels jobbar vi med asylsökande. Papperslösa och mänskor som beviljats asyl ökar i takt med att landets asylsökande får sina svar och flyttar ut ur mottagningscentralerna. Det handlar om mänskor som behöver vänner, kläder, stöd.

Alla som vill hjälpa till med att stöda ukrainare i vår stad kontakta oss eller Metodistkyrkan som vi har nära samarbete med. 

Du får gärna vara med i arbetet bland flyktingar i vår stad. Ta kontakt med diakonin eller med Grani Närhjälp rf.

Vi samlar in och delar ut kläder
Jag går på en okänd väg