Församlingens dagklubb finns till för barn i åldern 2-6 år och är en trygg plats att öva sig i att vara i grupp utan förälder.

Dagklubben är kyrkans småbarnspedagogik, i dagklubben bemöter vi barnens frågor och funderingar.

Dagklubbsverksamheten utgår från barnens behov och färdigheter. I liten grupp får barnen öva sina sociala och emotionella färdigheter. Leken är viktig, både inne och ute. Dessutom sjunger vi, pysslar, går på utfärd och äter mellanmål tillsammans. 

Dagklubben är öppen måndagar kl. 9-13 och onsdagar kl. 9-12 i Grankulla kyrkas dagklubbsutrymme på Kavallvägen 3. Barnet kan delta den ena eller båda dagarna. Ta gärna kontakt om ni vill komma och bekanta er med vår verksamhet!

Gruppstorleken är max 10 barn. Gruppen för höstterminen är fullsatt men det är möjligt att ställa sig i kö. Avgift för höstterminen är 35€ och för vårterminen 45€.

Ledare för dagklubben är familjearbetare Daniela Hildén (socionom YH) och Jessica Nylund-Lehtiniemi.

För mera information kontakta Daniela Hildén tel. 050 4430045 eller daniela.hilden@evl.fi

Dagklubbens anmälningsblankett

Grankulla finska församling erbjuder finskspråkig dagklubb och det är möjligt att anmäla sitt barn båda klubbarna. Mera info om finska församlingens dagklubb.

 

Välkommen med i dagklubben!

dagklubb