Dagklubben

Församlingens dagklubb finns till för barn i åldern 3-6 år och är en trygg plats att öva sig i att vara i grupp utan förälder. Barnet kan börja i klubben den terminen som det fyller 3 år. I klubben leker vi både inne och ute, och vi sjunger, pysslar och äter tillsammans. Dagklubben är öppen måndagar och torsdagar kl. 9.30-12.30 i Grankulla kyrkas dagklubbsutrymme.

Klubbavgift för höstterminen, 35€, vårterminen 45€

Frågor och anmälningar till Daniela Hilden tel. 050 4430045 eller daniela.hilden@evl.fi

Anmälningsblankett till dagklubben

dagklubb