Familjegudstjänst

Då vi firar familjegudstjänst är det en kortare gudstjänst anpassad för de små. Ibland firar vi familjemässa som betyder att vi också firar nattvard i gudstjänsten. Barnen som lärt sig om nattvarden är välkomna att ta emot nattvarden tillsammans med familjen. Det går också bra att komma fram för att få välsignelse.

Predikan för barnen
Predikan för barnen