Skriftskolan är kyrkans dopundervisning

Du lär känna tron inom den kyrka du upptagits i genom dopet. 

I skriftskolan får du tillsammans med andra reflektera över tron och livet.

Du får genom träffar, en weekend i stan, gudstjänstdeltagande och ett läger lära dig mera om vad kristen tro är.

 

 

 

Ljus i ring

 

SKRIFTSKOLOR ATT VÄLJA MELLAN                                                                                                                      

Vi ordnar två lägerskriftskolor. Se mera under Elämännokka gruppen 2020 och Enä-Seppä gruppen 2020. Vid behov ordnas även skriftskola i smågrupp och enskild skriftskola. 

 

 

 

VEM KAN GÅ I GRANKULLAS SKRIFTSKOLA?                                                                                                                                               Alla medlemmar i Grankulla svenska församling har plats i skriftskolan  (också om man bor utomlands).  Hör man till en annan församling men bor i Grankulla har man möjlighet att få plats, ifall det finns rum.  I år kan vi tyvärr inte ta emot ungdomar från andra orter än Grankulla.

 

 

PRIS                                                                                                                                                                                                                               Avgiften på 170€ faktureras före lägret. (Priset på mat och logi är subventionerat). Undervisningen och läromedlen är avgiftsfria.

 

BEFRIELSE FRÅN AVGIFT                                                                                                                                                                    Vårnadshavare som har svårt att betala avgiften, kan ansöka om befrielse från avgift på sociala grunder. Sänd en fritt formulerad ansökan till kyrkoherde Ulrik Sandell.

Ungdomsarbetsledare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla
Maami, Ulrik och Faffen