Skriftskolan är kyrkans dopundervisning

Du lär känna tron inom den kyrka du upptagits i genom dopet. 

I skriftskolan får du tillsammans med andra reflektera över tron och livet.

Du får genom träffar, en weekend i stan, gudstjänstdeltagande och ett läger lära dig mera om vad kristen tro är.

 

 

Här hittar du lägrens lägerbrev och kontaktkortet som skall vara ifyllt före lägret:

 

Kontaktkort

 

Elämännokka lägerbrev

Larsmo lägerbrev

Ljus i ring

 

Under årens lopp har du kommit i kontakt med din församling på olika sätt. Som liten blev du döpt och medlem i den kristna kyrkan.  Nu inbjuder vi dig till skriftskola!

Genom träffar, en weekend, deltagande i församlingsverksamhet och ett läger får du ära dig mera om vad kristen tro är.

                        

Välkommen du som är född 2007 eller tidigare.

 

 

TILL FAMILJEN  

                                                                                                                                                                    

Vi har nu ett gemensamt intresse när din tonåring skall gå i skriftskola.

Det är en spännande tid i ett nytt sammanhang. Välkommen också du som förälder att delta i guds-tjänster! När vi diskuterar livsfrågor i relation till kristen tro utgår varje människa från sin bakgrund. Skriftskolan är hela familjens angelägenhet! 

                    

VEM KAN GÅ I GRANKULLAS SKRIFTSKOLA?   

                                                                                              

Alla medlemmar i Grankulla svenska församling har plats i skriftskolan  (också om man bor utomlands).  Hör man till en annan församling men bor i Grankulla har man möjlighet att få plats, ifall det finns rum.

SKRIFTSKOLOR ATT VÄLJA MELLAN

Vi ordnar tre lägerskriftskolor sommaren 2022.  

     

 

 

ANMÄL DIG                                                                                                                                                        

 

ANMÄLNINGSTIDEN HAR TAGIT SLUT. 

 

PRIS                                                                                                                                                                                                          

Avgiften på 170€ faktureras före lägret. (Priset på mat och logi är subventionerat). Undervisningen och läromedlen är avgiftsfritt. Vårdnadshavare som har svårt att betala avgiften, kan ansöka om befrielse från avgift på sociala grunder. Man sänder en fritt formulerad ansökan till kyrkoherde Ulrik Sandell.                                                                                                                           

FÖRDELNING AV PLATSER                              

Vi försöker beakta önskemål gällande vilket läger man vill delta i och vilken kompis man vill vara tillsammans med. Grupperna bör ändå bli lämpligt stora.

 

Fördelningen presenteras på skriftskolstarten 21.11.

 

 

Tag kontakt

Församlingspastor (Konfirmandarbete)
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla
Maami, Ulrik och Faffen