Skriftskolan är kyrkans dopundervisning

Du lär känna tron inom den kyrka du upptagits i genom dopet. 

I skriftskolan får du tillsammans med andra reflektera över tron och livet.

Du får genom träffar, en weekend i stan, gudstjänstdeltagande och ett läger lära dig mera om vad kristen tro är.

Ljus i ring

Välkommen på skriba 2023-2024 du som är född 2009 eller tidigare!

 

Under årens lopp har du kommit i kontakt med din församling på olika sätt. Som liten blev du döpt och medlem i den kristna kyrkan.

Nu inbjuder vi dig till skriftskola!

Du får genom träffar, en weekend, deltagande i församlingsverksamhet och – om du vill – ett läger, lära dig mera om vad kristen tro är.

TILL FAMILJEN                                                                                                                                                                      

Vi har nu ett gemensamt intresse när din tonåring skall gå i skriftskola.

Det är en spännande tid i ett nytt sammanhang. Välkommen också du som förälder att aktivt delta i konfirmandens skribatid –  i gudstjänster och föräldrasamlingar! När vi diskuterar livsfrågor i relation till kristen tro utgår varje människa från sin bakgrund. Skriftskolan är hela familjens angelägenhet! 

VEM KAN GÅ I GRANKULLAS SKRIFTSKOLA?                                                                                                  

Alla medlemmar i Grankulla svenska församling har plats i skriftskolan (också om man bor utomlands).

Hör man till en annan församling men bor i Grankulla har man möjlighet att få plats, ifall det finns rum.

Bor man utanför Grankullas gränser kan man få plats om det ännu finns plats efter ovan nämnda grupper.

SKRIFTSKOLOR ATT VÄLJA MELLAN                                                                                                                       

Sommaren 2024 ordnar vi två lägerskriftskolor. Dessa är:

Enä-Seppä 1: 3–9.6.

Enä-Seppä 2: 24–30.6.

Man kan också gå i skriftskolan i smågruppsskriftskola eller i privat skriftskola. Dessa träffas enligt överenskommelse. 

ANMÄL DIG 

Anmäl dig genom att fylla i anmälningsblanketten HÄR.                                                                                       

Sista anmälningsdagen är 31.10.2023.

 

PRIS                                                                                                                                                    

Avgiften på 180€ faktureras före lägret. (Priset på mat och logi är subventionerat). Undervisningen och läromedlen är avgiftsfria. Vårdnadshavare som har svårt att betala avgiften kan ansöka om befrielse från avgift på sociala grunder. Man sänder då en fritt formulerad ansökan till kyrkoherde Ulrik Sandell (ulrik.sandell@evl.fi).                                                                                                                          

 

FÖRDELNING AV PLATSER             

Vi försöker beakta önskemål gällande vilket läger man vill delta i och vilken kompis man vill vara tillsammans med. Alla önskemål går ändå inte att förverkliga och grupperna bör bli lämpligt stora.

Fördelningen av platserna kommer att meddelas direkt åt familjerna. Samtidigt kommer också närmare info om gruppens träffar.

Vid eventuella frågor, ta gärna kontakt med undertecknad.

Välkommen med! 

 

Med bästa hälsningar,

Skribateamet

genom

Daniel ”Faffen” Nyberg

Skriftskolansvarig präst

fornamn.efternamn (at) evl.fi

050 461 9207

 

 

 

                                                                                              

Tag kontakt

Kaplan
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla