Kontakt


Husmor-vaktmästare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Bokförare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakon
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakonimottagning alla tisdagar kl. 9.30-11.


Familjearbetare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
00270 Grankulla

Sjukhuspastor och familjerådgivare
Grankulla svenska församling
Församlingsarbetets specialtjänster

Vaktmästare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla
Församlingspastor
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Kantor
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Lediga dagar torsdag-fredag.


Kyrkvaktmästare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Ekonomichef
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla
Kyrkoherde
Grankulla svenska församling
Grankulla kyrka, Kavallvägen 3
02700 Grankulla
Församlingssekreterare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Ungdomsarbetsledare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla