Vad är mission?

Jesus kallar och uppmanar sina efterföljare att gå ut i hela världen och berätta om honom.

Missionens olika uttryck

Missionen har sin grund i Kristus, men kan ta sig olika uttryck ute i världen: det kan gälla att bygga skolor eller kyrkor, gräva brunnar, plantera träd eller ta hand om föräldralösa barn. Utvecklingssamarbete och socialt arbete är nära förbundna med missionsarbete. Missionen kan också ses som en del av det mångkulturella arbetet, och missionen har delvis landat på hemmaplan i och med verksamhet bland asylsökande.

Du kan stöda missionsarbetet genom att samla in pengar på olika sätt, eller själv donera direkt till någon av missionsorganisationerna. Att stöda och uppmuntra de enskilda missionärerna genom att hålla kontakt med dem och/eller be för dem är centralt. Till församlingens uppgifter hör att berätta om mission i skolorna.

Grankulla svenska församling samarbetar för tillfället främst med Finska missionssällskapet, FMS, och Svenska Lutherska Evangeliföreningen, SLEF. Församlingen understöder Anna-Lena Särs som i Senegal via FMS jobbar med barn och ungdomar. Du kan läsa närmare om SLEF och FMS genom att klicka på länkarna nere på sidan.

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18-20

Mission är att berätta evangelium för mänskor som inte har hört om det. Evangelium är det glada budskapet, budskapet om att Jesus dött för dina och mina synder, uppstått från de döda och lever idag. Han är vår frälsare och berfriare.

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.  Joh 14:6

Bön

Be med oss

Kom gärna med i vår lovsångs- och förbönsgrupp, som möts torsdagar kl.10-11 i kyrkans övre brasrum.