Någon att prata med

Ibland är det skönt att droppa in en enda gång och prata med någon om det som tynger, skaver, smärtar. Eller också bara få ha någon att bolla viktiga val med. Församlingens anställda finns till för samtal. Du får boka in dej för regelbundna samtal likväl som för ett enda. Samtalet får gälla andliga ting likväl som det inte behöver ha någonting med det att göra. Vi anställda har alla tystnadsplikt.

Vi mänskor brister på livsvägen.

Samtal med en kyrkans anställd kallar man också själavård. Att vårda sin själ.  Själen får sina sår och behöver läkas. Genom samtal och bön helas vi som mänskor. Den möjligheten erbjuds dej via våra anställda och/eller via kyrkans samtalstjänst som webb, epost, telefonsamtal och brev. Se vår webbkyrka. Alla våra anställda hittar du på kontakter. Vi finns till för dej.

Två kvinnor samtalar.