Kolumbariet

Kolumbariet

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

050 431 5080 Ekonomichef Eeva-Mari Salmi

Kolumbariet är öppet alla dagar kl. 9-18

Det underjordiska kolumbariet byggdes som ett alternativ till den traditionella begravningsplatsen. Det finns cirka 500 urngravplatser i kolumbariet. 

I bakre väggen finns dessutom en berggrav, där man också kan lägga ned aska. I stillheten i kolumbariet kan man dröja kvar en stund vid en anhörigs minnesvård, tända ett ljus och minnas en kär avliden.

Kolumbariet är öppet varje dag kl. 9-18.

 

 

Ekonomichef Eeva-Mari Salmi ansvarar för Kolumbariet i Grankulla.

Tag kontakt

Eeva-Mari Salmi, tfn 050-431 5080.