Jordfästning

Församlingen är med vid de stora vändpunkterna i livet. När livet här på jorden är slut tar vi avsked i samband med en jordfästning.
Församlingen med genom prästen som förmedlar Guds välsignelse. Människan är inte ensam. Den som har avlidit är älskad och sedd av Gud.


Då ni har fått ett sorgebud

När ni nåtts av sorgebudet tar ni kontakt med kansliet tfn 050 500 7000 för bokning av tidpunkt och plats för jordfästning, samt förrättningspräst. En begravningsbyrå hjälper med praktiska arrangemang och begravningsplats. Prästen ringer upp och kommer överens om samtal och hur jordfästningen hålls.

Mera information om arrangemangen kring en begravning hittar du HÄR.


Musiken vid förrättningar

Församlingen erbjuder genom sina kantorer musik vid en jordfästning. Tillsammans med den kantor som sköter förrättningen planerar ni musiken. Egna förslag är välkomna, men kan tyvärr inte alltid uppfyllas. Till förrättningarna kan man engagera egna sångare, instrumentalister och musikgrupper. Ifall det önskas att kantorn ackompanjerar skall solisten eller musikgruppen vara i kontakt med kantorn för att komma överens om behov av noter och gemensam övning.

 

Förslag till jordfästningsformulär

Orgelmusik
Blomsterhyllning
Psalm
Tal
Jordfästning

Solosång

Bön
Psalm
Orgelmusik

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter