Grankulla kyrka

Grankulla kyrka

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

050 469 6870 Matservicearbetare-vaktmästare Paula Calais

350

Kyrkan öppen mån-fre kl. 9-14

Kyrkan används för kyrkliga förrättningar, högmässor, konserter m.m.

Utanför och inuti Grankulla kyrka finns mycket kristen symbolik.

Det trekantiga takfönstret i Grankulla kyrka leder tankarna till den treeniga Guden. Temat upprepas i de tre ljusnischerna på östra väggen och i de sex små ljusöppningarna högst uppe på altarväggen. De sex små fönstren symboliserar antalet altarljus under kyrkliga högtider.

Från den ljusa aulan går man in i kyrksalen längs en dunkel, sluttande gång, nästan som om man gick ner under jorden. Ljuset kommer ovanifrån, och fönstren i taken förstärker intrycket att man befinner sig under jord, i en katakomb. Altarkorset är tvåsidigt och kan vändas beroende på vilken liturgisk färg som används. På ena sidan finns spikarna och lansspetsen som sargade Jesus. På andra sidan slår fem rosor ut ur såren. Kristi lidande innebar livet för mänskligheten. Korset är formgivet av akademiker Bertel Gardberg. Altarkorset och ljusstakarna har donerats av Grankulla stad.

I dopfunten rinner vattnet. Apostlarna uppmanade till dop i rinnande vatten. Det erinrar om Jesu dop och om att vi tvättas rena. Dopfunten, som är uthuggen i granit, har placerats i främre delen av kyrkan, till höger om altaret. Ovanför dopfunten finns Raimo Puustinens glasmålning ”Jaakobin tikapuut” (Jakobs stege). Den är en symbol för hur vi fortfarande i dopet får ta del av Guds gåvor.

Två delar av konstnären Marika Mäkeläs triptyk ”Pyhä Kolminaisuus” (Den heliga treenigheten) har placerats i kyrksalen: det största arbetet till höger om dopfunten och ett litet på väggen bakom predikstolen. Den tredje delen finns i jordfästningskapellet i kolumbariet. Tavlorna placerades i kyrkan 2002.

Kyrkans 21-stämmiga orgel byggdes 1988 av orgelbyggeriet Veikko Virtanen.

Se närmare om kyrkans historia i Clara Palmgrens artikel i Kaunis Grani 9.12.2022 HÄR

Grankulla kyrka, som ligger på kyrkbacken i Grankulla, byggdes 1983 och ritades av arkitekt Kristian Gullichsen. Aulikki Jylhä var kyrkans inredningsarkitekt.
Kyrkan kallar stadsborna till gudstjänst söndagar och kyrkliga högtider. I Grankulla kyrka ordnas många konserter och olika slags evenemang. I kyrkan döps, vigs och välsignas församlingsmedlemmarna under olika livsskeden. Kyrkan är öppen för församlingsmedlemmarna varje dag. Välkommen till kyrkan!

Läge på kartan

Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Toalett Toalett
Stolar i rader
Piano/flygel
Dopfunt
Vaktmästare på plats

Evenemang

sön 2.6 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Högmässa och kaffe i nedre brasrummet

Andra söndagen efter pingst
sön 9.6 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Högmässa och kaffe i nedre brasrummet

Tredje söndagen efter pingst
sön 16.6 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Högmässa och kaffe i nedre brasrummet

Fjärde söndagen efter pingst
sön 23.6 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Högmässa och kaffe i nedre brasrummet

Femte söndagen efter pingst
sön 30.6 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

sön 7.7 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Högmässa och kaffe i nedre brasrummet

Sjunde söndagen efter pingst
sön 14.7 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

sön 21.7 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Högmässa och kaffe i nedre brasrummet

Nionde söndagen efter pingst