Grankulla kyrka

Kavallvägen 3 , 02700 Grankulla

Grankulla kyrka, som ligger på kyrkbacken i Grankulla, byggdes 1983 och ritades av arkitekt Kristian Gullichsen. Aulikki Jylhä var kyrkans inredningsarkitekt.
Kyrkan kallar stadsborna till gudstjänst söndagar och kyrkliga högtider. I Grankulla kyrka ordnas många konserter och olika slags evenemang. I kyrkan döps, vigs och välsignas församlingsmedlemmarna under olika livsskeden. Kyrkan är öppen för församlingsmedlemmarna varje dag. Välkommen till kyrkan!

 

Kyrksalen

Utanför och inuti Grankulla kyrka finns mycket kristen symbolik.

Det trekantiga takfönstret i Grankulla kyrka leder tankarna till den treeniga Guden. Temat upprepas i de tre ljusnischerna på östra väggen och i de sex små ljusöppningarna högst uppe på altarväggen. De sex små fönstren symboliserar antalet altarljus under kyrkliga högtider.

Från den ljusa aulan går man in i kyrksalen längs en dunkel, sluttande gång, nästan som om man gick ner under jorden. Ljuset kommer ovanifrån, och fönstren i taken förstärker intrycket att man befinner sig under jord, i en katakomb. Altarkorset är tvåsidigt och kan vändas beroende på vilken liturgisk färg som används. På ena sidan finns spikarna och lansspetsen som sargade Jesus. På andra sidan slår fem rosor ut ur såren. Kristi lidande innebar livet för mänskligheten. Korset är formgivet av akademiker Bertel Gardberg. Altarkorset och ljusstakarna har donerats av Grankulla stad.

I dopfunten rinner vattnet. Apostlarna uppmanade till dop i rinnande vatten. Det erinrar om Jesu dop och om att vi tvättas rena. Dopfunten, som är uthuggen i granit, har placerats i främre delen av kyrkan, till höger om altaret. Ovanför dopfunten finns Raimo Puustinens glasmålning ”Jaakobin tikapuut” (Jakobs stege). Den är en symbol för hur vi fortfarande i dopet får ta del av Guds gåvor.

Två delar av konstnären Marika Mäkeläs triptyk ”Pyhä Kolminaisuus” (Den heliga treenigheten) har placerats i kyrksalen: det största arbetet till höger om dopfunten och ett litet på väggen bakom predikstolen. Den tredje delen finns i jordfästningskapellet i kolumbariet. Tavlorna placerades i kyrkan 2002.

Kyrkans 21-stämmiga orgel byggdes 1988 av orgelbyggeriet Veikko Virtanen.

Kyrkan öppen:
ma-to/mån-tors 9.30-16.00

pe/fre 9.30-14.00

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Toalett

Evenemang

sö 24.10 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Högmässa

Reformationsdagen
ti 26.10 kl. 13.00 -13.30

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Sångstund för pensionärer

Sångstund för pensionärer
sö 31.10 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Högmässa

Tjugotredje söndagen efter pingst
lö 6.11 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Allhelgonadagens högmässa

Vi läser upp namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit under året och tänder ett ljus för var och en av dem. Kyrkkaffe i övre salen.
sö 7.11 kl. 10.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Musikfestens tvåspråkiga musikgudstjänst

Tjugofjärde söndagen efter pingst
ti 9.11 kl. 13.00 -13.30

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Sångstund för pensionärer

Sångstund för pensionärer
on 10.11 kl. 17.15 -19.15

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Familjekväll

Familjekvällar med matservering, lek och umgänge.
sö 14.11 kl. 12.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Högmässa

Uppbrottets söndag