Närståendevårdare

Som närståendevårdare, då du tar hand om en nära anhörig, kan det göra gott att träffa andra i en liknande livssituation. Genom att dela upplevelser, tankar och känslor med varandra kan man stöda varandra. Det finns alltid något man kan påminnas om eller lära sig, något som kan hjälpa en själv eller den man tar hand om.

I Grankulla ordnas tema-caféer för närståendevårdare på Villa Breda en onsdag i månaden kl.13.00-15.00.

Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf står för arrangemangen många onsdagar. Några onsdagar ordnas programmet av Grankulla svenska församling, Kauniaisten suomalainen seurakunta och Grani Närhjälp r.f.

Se detaljerat program för våren 2020 i rutan längre ner på sidan!

Du kan gärna kontakta diakonin för att höra dig för om träffarna, eller annars prata!

Närståendevårdarcafé på Villa Breda våren 2020

Närståendevårdarna träffas en onsdag i månaden kl.13.00-15.00 på Villa Breda, Bredavägen 16. Kaffeservering.

Grankulla svenska församling, Kauniaisten seurakunta och Grani Närhjälp r.f. ordnar tillsammans dessa café-gånger:

11.3 kl.13.00-15.00 Om att orka i vardagen som närståendevårdare, kyrkoherde Ulrik Sandell

3.6 kl.13.00-15.00 Parkpromenad och grillfest på Villa Bredas terrass.

 Anmäl dig gärna till Karin 050 3436885, eller Pirjo 050-3017028 eller Sanna 0400-237741.

 

Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner r.f. ordnar OmaisOiva-café på Villa Breda enligt nedanstående:   

 5.2. kl.13.00-15.00 Kinestetiikka omaishoitajan apuna
Kinestetiikkakouluttaja Anita Tanttu kertoo ja demonstroi kinestetiikan mahdollisuuksista.Kinestetiikka on saanut laajan suosion hoito- ja avustustyössä sekä myös omaishoitajien keskuudessa. Se edistää avustettavan omien voimavarojen ylläpitämistä, toimintakykyä ja kuntoutumista. Jäykkyys, kivut, levottomuus ja hoidon vastustaminen vähenevät kinestetiikan myötä. Toimintamallia käyttämällä pystytään vähentämään avustajan fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta.

1.4. kl.13.00-15.00 Mindfulness
Perustietoja mindfulnessista ja harjoituksia. Valmentaja varmistuu myöhemmin.

6.5. kl.13.00-15.00 Lääkehoito.
Turvallisen lääkehoidon ABC sekä ajankohtaisia asioita ja vinkkejä. Kauniaisten apteekin edustaja.   

Ilmoittautuminen viikkoa ennen ko. päivää Suville p.040 570 9780.

 

En ung kvinna håller ett paraply över en äldre dam med rollator.
En gammal dam tittar i sitt fotoalbum.