Närståendevårdargrupp

En tvåspråkig grupp för närståendevårdare, någon som sköter en nära anhörig.

Vi samlas en gång i månaden och talar både svenska och finska. I gruppen kan du dela tankar, få tips, samtala och lyssna på andra i samma situation. Det brukar vara skönt att träffa mänskor i liknande livssituationer.

Ofta har vi ett tema eller en gäst, och vi dricker kaffe och i slutet hålls en tvåspråkig andakt.

Gruppen är öppen, så du kan börja mitt i terminen eller bara komma då och då. Gruppen är gratis.

Du behöver inte anmäla dej före du kommer, men du får gärna ta kontakt och höra dej för om gruppen. Extra samtal utöver gruppen kan alltid ordnas. Välkommen!

Om du behöver någon som är tillsammans med den vårdbehövande medan du själv kommer till träffen kan du kontakta Sanna Jensen påGrani Närhjälp rf, 040-023774 vardagar kl. 9-13.

 

 

 

Närståendevårdarträffar 2019

Vi träffas tisdagseftermiddagar kl.15.30-17 en gång i månaden på Villa Breda, Bredavägen 16.

Höstens datum är 10.9, 8.10, 29.10 och 26.11.

 

Dessutom:

Söndagen den 15.9 kl.10 Tvåspråkig högmässa i Grankulla kyrka på  Vår Nästas söndag, temat för mässan är vänskap.

Torsdagen den 28.11 Grani Närhjälps julfest i Metodistkyrkan.

 

 

 

 

 

En ung kvinna håller ett paraply över en äldre dam med rollator.
En gammal dam tittar i sitt fotoalbum.