Närståendevårdargrupp

En tvåspråkig grupp för närståendevårdare, någon som sköter en nära anhörig.

För dej som vårdar någon hemma. Vi samlas en gång i månaden och talar både svenska och finska. I gruppen kan du dela tankar, få tips, samtala och lyssna på andra i samma situation. Det brukar vara skönt att träffa mänskor i liknande livssituationer. Ofta har vi ett tema, dricker kaffe och i slutet hålls en tvåspråkig andakt.

Gruppen är öppen, så du kan börja mitt i terminen eller bara komma då och då. Gruppen är gratis. Du behöver inte anmäla dej före du kommer, men du får gärna ta kontakt och höra dej för om gruppen. Extra samtal utöver gruppen kan alltid ordnas. Välkommen!

Om du behöver någon som är tillsammans med den vårdbehövande medan du själv kommer till träffen kan du kontakta Grani Närhjälp rf (telefon vardagar kl. 9-13: 040 518 9281).

Arrangörer är Grani Närhjälp rf och Grankulla svenska och finska församlingar.

 

Närståendevårdarträffar 2019

Vi träffas i Sebastos, Grankullavägen 1, vissa onsdagar kl.15.30-17.30.

Höstens datum är inte ännu fastslagna.

 

 

En ung kvinna håller ett paraply över en äldre dam med rollator.
En gammal dam tittar i sitt fotoalbum.