Närståendevårdare

Som närståendevårdare, då du tar hand om en nära anhörig, kan det göra gott att träffa andra i en liknande livssituation. Genom att dela upplevelser, tankar och känslor med varandra kan man stöda varandra. Det finns alltid något man kan påminnas om eller lära sig, något som kan hjälpa en själv eller den man tar hand om.

För tillfället ordnar församlingen ingen verksamhet för närståendevårdare p.g.a. pandemisituationen.

MEN TAG GÄRNA KONTAKT!

Vi kan tillsammans fundera över er situation, och kanske finna något diakonin kunde hjälpa med. 

Esbo och Grankulla närstående och vänner r.f. inbjuder till Omais-Oiva -café i Villa Junghans, Leagränden 4 i Grankulla enligt följande:

måndag 19.10 kl.10.30-12.00

onsdag 4.11 kl.13-14.30

onsdag 9.12 kl.13-14.30

Anmälan en vecka innan till Suvi, 040 570 9780.

Välkommen!

 

 

 

En ung kvinna håller ett paraply över en äldre dam med rollator.
En gammal dam tittar i sitt fotoalbum.

Tag kontakt

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla