Diakoni

Diakonin finns till hjälp när man har kommit i trångmål eller drabbats av någon förlust och vill reda ut sina tankar och sin situation. Du får ringa in, maila eller posta böneämnen till diakonen, och är också själv välkommen med och be, se Grupper.

Till diakonens uppgifter hör samtalsdejour, hembesök, besök på vårdinrättningar, ledning av olika grupper inom församlingen, ansvar för talkon, basarer, läger och utfärder.

Behöver du stöd, tillfällig hjälp eller en vän att promenera med, eller vill du själv göra en frivillig insats antingen av tillfällig karaktär eller mer regelbundet, tag kontakt med diakonin eller med Grani Närhjälp rf, 040 0237 741.

"Ty den fattige är ej för evigt glömd,de förtrycktas hopp inte borta för alltid." (Psalt. 9:19)

DIAKONIMOTTAGNING OCH BRÖDUTDELNING (så långt det räcker, varierat utbud)

Tisdagar 9.30-10.30 i Kyrkans aula, Kavallvägen 3

Vill du ha ett längre samtal får du tag i oss per telefon eller e-post och så kan vi boka en träff efter behov. Gud välsigne dig.

Kontaktuppgifter:

Diakon Catherine Granlund, 050 4393208, catherine.granlund@evl.fi

Diakoniassistent Carola Wikström, 050 3436885, carola.wikstrom@evl.fi

 

 

 

 

bröd
Vi delar ut gårdagens bröd från Gateau Grani

diakonismycket

Diakonismycket består av ett kors med dubbla streck som i ändorna bildar ankaren och som i mitten innehåller fyra hjärtan. Det känner vi igen som tro, hopp och kärlek. Om vi tittar noggrant på smycket märker vi att de övre två hjärtana är hela, Guds hjärta, och de nedersta hjärtana är brustna, mänskans hjärta. Hjälpen, kärleken kommer från Guds hela kärlek ner till mänskan och mänskan ger den via sin bristfällighet vidare i de utsträckta armarna – korsets vågräta linje, vidare till sin medmänska. Så fungerar diakonins kretslopp.

Tag kontakt

Diakon
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakonimottagning alla tisdagar kl. 9.30-10.30.

Tag kontakt

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla