Högmässa

Gudstjänst firar vi tillsammans i Grankulla kyrka varje söndag kl. 12.

Vi har kyrkkaffe efter varje söndagsgudstjänst.

Böneljus i gudstjänst.
Högmässa i Grankulla kyrka.