Du kan boka präst, kantor och utrymmen under kansliets öppehållningstider.

Måndag-fredag kl. 10-14 och torsdagar kl. 10-16.

Tfn 050-500 7000 eller via e-post grankulla.sv.fors@evl.fi