Vuxna

Vi samlas i mindre grupper, se listan till vänster.

På Evenemangssidan hittar du aktuella händelser.

Församlingsretreat 4-6.5.2018 på Snoan i Lappvik, Hangö.

Tema: Med tomma händer. Retreatledare är prosten Elsa Tenhonen.

Pris 80 € för församlingsmedlemmar, 160 € för övriga.

Anmälan senast 20.4 till kyrkoherdeämbetet tfn 050-500 7000 eller Arla Nykvist, tfn 040 502 9756.