Stöd på servicehem

Diakoniassistent Carola Wikström gör regelbundna besök på Villa Breda utöver andakterna och vid funderingar och önskemål ta kontakt med henne, tel 050 3436885

Stöd

Tag kontakt

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla