Stöd på sjukhus

Pastor Maritta Kirilä har fungerat som sjukhussjälavårdare på Villa Breda, men när hon går i pension i sommar fortsätter församlingens anställda arbetet.

Stöd

Tag kontakt

Sjukhuspastor/Familjerådgivare
Kavallvägen 3
02700 Grankulla