Stöd på sjukhus

Pastor Maritta Kirilä fungerar som familjerådgivare och sjukhussjälavårdare för såväl Grankulla svenska församling som Kauniaisten suomalainen seurakunta. Hon arbetar som sjukhuspastor på Kauniala och Villa Breda, och samtalar vid behov med patienter och anhöriga.

Stöd

Tag kontakt

Sjukhuspastor/Familjerådgivare
Kavallvägen 3
02700 Grankulla