Pga gällande restriktioner träffas Familjelyktan ute i Thurmansparkens lekpark 18.1 och 25.1 kl. 9.30-11.

 

Familjelyktan är en öppen familjeklubb för familjer som är hemma på dagarna.

Du behöver inte anmäla dig i förväg. Alla är välkomna med, inte bara Grankullabor. Vi samlas varje tisdag och varannan torsdag kl. 9.30-12 i Sebastos, Grankullavägen 11 (mellan apoteket och biblioteket).

Ca kl. 9.45 börjar vi med musiklek och andakt i kapellet och därefter kaffeservering, lek och fri samvaro. Om du har egen barnmat med finns det möjlighet att värma den.

För att alla ska känna att det är tryggt att delta tänker vi på att hålla säkerhetsavstånden och vuxna använder ansiktmask.

Varmt välkommen med!

Tilläggsuppgifter av kantor Heli Peitsalo 050 5318 072
och familjearbetare Daniela Hildén tfn 050 443 0045.

 

 

musiklek instrument
Vinter

Tag kontakt

Familjearbetare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
00270 Grankulla