Information, kansli

Församlingskansliet betjänar måndag och tisdag kl. 10-14, onsdag kl. 10-11.30 endast per telefon.  

Kansliet är stängt torsdagar och öppet fredagar kl. 10-14.

 

 

 

  

Bokning av dop, vigsel och begravning

via församlingskansliet, tfn  050 500 7000 eller grankulla.sv.fors@evl.fi

 

Till Esbo församlingars regioncentralregister kan du vända dig om du behöver

Ämbetsbetyg
Släktutredningar
Släktforskning
Hindersprövning inför vigsel

Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen

Information om ämbetsbetyg och släktutredningar här
 

 

 

Grankulla svenska församling

Besöksadress: Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Postadress: PB 4, 02701 Grankulla

Tfn 050 500 7000