Musiklek

Musiklek med sång och rytmik för barn 0–4 år tillsammans med en förälder.

Tisdagar kl. 9.30–10.00 i Sebastos. De tre första gångerna på hösten (3.9, 10.9 och 17.9)
samlas vi undantagsvis i kyrkans dagklubb.

Kantor Heli Peitsalo.

Mammakören Änglaklang

En sånggrupp som övar 2 gånger i månaden på kvällstid enligt överenskommelse.
Kontakta kantor Heli Peitsalo om du är intresserad av att sjunga i kören.

Graziakören

Graziakören är en kör med främst liturgisk funktion. Körens repertoar består av olika stilars sakral musik. Församlingens kantor Heli Peitsalo verkar som dirigent för kören.

Grazia övar tisdagkvällar kl. 18-19.30. Efter övningen bjuds koristerna på kvällsté. Höstterminen inleds den 3 september. 
Kontakta kantor Heli Peitsalo tfn. 050-5318 072 heli.peitsalo@evl.fi om du är intresserad av att sjunga i kören.

Musiklek
Graziakören
Graziakören

Sångstund för pensionärer

Vi samlas varannan tisdag (udda veckor) kl. 13 i kyrkans nedre sal. Barbro Smeds

 

Gitarrkurs

Fredagar kl. 14 (för nybörjare) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Fredagar kl. 14.45 (fördjupad) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

 

 

 

 

Tag kontakt

Kantor
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Lediga dagar torsdag-fredag.