Tillgänglighet

Med tillgänglighet i webbtjänster menas att alla så enkelt som möjligt ska kunna använda webbtjänster, oberoende av situation eller funktionsvariaton. Tillgänglighet är särskilt viktigt för personer med funktionsvariation, äldre eller personer med kognitiva begränsningar, men alla användare har nytta av tillgängliga webbtjänster.

Över en miljon finländare har olika problem och begränsningar som behöver beaktas i planering och förverkligande av webbtjänster.

 

När vi talar om tillgänglighet på webben, menar vi att alla, också personer med någon form av funktionsvariation, utan problem ska kunna ta till sig all information. Personer med till exempel lässvårigheter eller någon form av synskada använder ofta webben med hjälp av skärmläsare. För att dessa personer ska kunna ta del av en bild, måste bilden förses med en beskrivande text. 15 % av den finländska befolkningen har nytta av att materialet på webbplatsen är tillgängligt.

Vi kan alla någon gång drabbas av något som gör att vi tillfälligt är beroende av att webbplatsen är tillgänglig. Vi kan drabbas av till exempel:

tillfälligt nedsatt synsinne, t.ex. gråstarr

svag läskunskap, t.ex. dyslexi

långsam nätförbindelse eller skarpt solljus

Länk till Grankulla svenska församlings tillgänglighetsbeskrivning.

Tillgänglighetsbeskrivning