Första delen av Grankulla kyrkas renovering blev klar inomhus och de första högmässorna i kyrkan hölls på alla helgons dag 5.11.2022

Renoveringen av Grankulla kyrkobyggnader har kommit in i slutskedet. Vad gäller interiören är arbetet klart, och de första högmässorna hölls på alla helgons dag 5.11.2022. Utomhus färdigställs renoveringsåtgärderna ännu i april-maj 2023.

Under renoveringen har kyrkans fuktisolering i konstruktionerna mot mark reparerats, dräneringen har förnyats, och därmed har även innergården iståndsatts. Alla ursprungliga ventilationsenheter har bytts ut, varvid energieffektiviteten och driftssäkerheten förbättrades betydligt. Elcentralen har bytts ut, belysningen har förbättrats, husteknik- och säkerhetssystemen har förnyats, liksom det interna datanätet. Dessutom uppdaterades dataanslutningen till optisk fiberanslutning. Inomhus har kyrkans offentliga lokaler målats, festsalen har fräschats upp och klubbhusets konstruktionsmässiga lösningar har förbättrats. Vi har värnat kyrkans kulturhistoriska värde, vid renoveringen respekterades den ursprungliga arkitekten Kristian Gullichsens arbete. I interiören följdes de ursprungliga färgvalen, fasadgallret på södra väggen byggdes upp på nytt och blev likadant som det ursprungliga. Spaljégången som leder till kyrkan har förhöjts och breddats, så att kyrkans tillgänglighet kunde säkerställas.

Renoveringen har genomförts av Restok Oy.

Restok Oy renoverar Grankulla kyrkobyggnader

Gemensamma kyrkorådet i Grankulla kyrkliga samfällighet har på basis av en offentlig upphandling valt Restok Oy att renovera Grankulla kyrkobyggnader. Avtalet undertecknades 16.4.2022. Renoveringen inleddes 2.5.2022 och renoveringens första del blir klar i slutet av hösten 2022. Om renoveringens andra del har inte fattats beslut ännu.