Den första fasen av Grankulla kyrkas renovering, inklusive gårdsarbeten, är nu klar 

I juni 2023 emottogs de sista gårdsarbetena som ingick i renoveringen, och därmed är den första fasen av Grankulla kyrkas renovering klar. 
Budgetanslaget för renoveringen räckte till, vi kunde till och med låta göra nödvändiga extraarbeten inom budgetramen. Entreprenör var Restok Oy med underleverantörer. 

Grankulla kyrka fyller 40 år i november 2023.