Planerarna för renoveringsåtgärderna i Grankulla kyrka är valda, och planeringsskedet inleds (10.6.2021)

Grankulla kyrkliga samfällighet har efter offentlig upphandling valt leverantörer för planeringsskedet av renoveringsåtgärderna. Planeringen inleds i juni och pågår till slutet av 2021.

För huvud- och arkitektplanering valdes Siren Arkkitehdit Oy, för konstruktions- och grundkonstruktionsplanering Sweco Rakennetekniikka Oy, för VVSA-planering Sweco Talotekniikka Oy samt för elplanering Sweco Talotekniikka Oy. (Gemensamma kyrkorådet 26.5.2021, § 6-7).

 

Reparationen av Grankulla kyrka börjar planeras

Grankulla kyrka ritades av Kristian Gullichsen och stod färdig 1983. Kyrkan har motstått tidens tand väl, men vissa konstruktionsmässiga reparationer måste göras i vår nästan 40 år gamla kyrka.

År 2018 gjordes en omfattande undersökning av kyrkans skick för att utreda vad som behöver repareras. Projektplanen blev klar 2020, och den godkändes av gemensamma kyrkofullmäktige 1.12.2020, § 10. Samtidigt beslutade gemensamma kyrkofullmäktige att den första fasen i projektplanen över renoveringen ska genomföras och planeringen av reparationsprojektet inledas.

Projektet indelas i två faser, i den första fasen repareras kyrkans konstruktioner mot mark, förnyas hustekniken och tätas inomhuskonstruktioner i kyrkan, kanslibyggnaden och klubbhuset. Avsikten är att den första fasen ska vara genomförd 2023. Beslut om renoveringens andra fas fattas separat, efter att den första fasen blivit klar.

Gemensamma kyrkofullmäktige offentliggjorde på sitt sammanträde 20.1.2021, § 12, att högst 4 miljoner euro (inkl. moms) får användas till första fasen av renoveringen.

På basis av ett anbudsförfarande har Grankulla kyrkliga samfällighet valt Ville Häyrinen, A-Insinöörit Oy, till byggkonsult. Beredningsskedet av renoveringsplaneringen inleds i februari 2021 under projektchefens ledning.

Coronarestriktionerna tvingar oss att skjuta upp det till församlingsborna riktade informationsmötet om renoveringen som skulle ha hållits 15.2.2021 till senare på våren.