Grankulla kyrka stängs för renovering

Grankulla kyrka ritades av Kristian Gullichsen och stod färdig 1983. Kyrkan har motstått tidens tand väl, men vissa konstruktionsmässiga reparationer måste göras i vår nästan 40 år gamla kyrka. Reparationsarbetena har planerats i under några år. Det har gjorts en omfattande konditionsgranskning och en planbeskrivning samt en plan för omfattningen av reparationsarbetena.

Projektet indelas i två faser, i den första fasen repareras kyrkans konstruktioner mot mark, förnyas hustekniken och tätas inomhuskonstruktioner i kyrkan, kanslibyggnaden och klubbhuset. Avsikten är att den första fasen ska vara genomförd inom år 2022. Beslut om renoveringens andra fas fattas separat, efter att den första fasen blivit klar.

Reparationsarbetenas första del inleds genast efter påsken 2022. Kyrkan stängs 19.4.2022 för reparationsarbetena och vi räknar med att kunna öppna kyrkan igen i oktober 2022.

Församlingarnas verksamhet flyttar i huvudsak till Sebastos kapell samt till Grankulla metodistkyrka (Betlehemskyrkan).

 

Restok Oy renoverar Grankulla kyrkobyggnader

Gemensamma kyrkorådet i Grankulla kyrkliga samfällighet har på basis av en offentlig upphandling valt Restok Oy att renovera Grankulla kyrkobyggnader. Avtalet undertecknades 16.4.2022. Renoveringen inleds 2.5.2022 och blir klar i slutet av hösten 2022.