Kyrkans övre sal

Kavallvägen 3 , 02700 Grankulla

Kyrkans övre sal

Övre salen är i anslutning till kyrkan och står till församlingsmedlemmarnas förfogande. Dagligen och veckovis samlas församlingsmedlemmar i olika grupper, kretsar och körer i församlingens lokaler. Övre salen är avsedd för olika familjehögtider som minnesstunder och dop.

Övre salen rymmer cirka 80 personer. Kyrkan har också två trivsamma brasrum som rymmer cirka 25 personer.

Handikapptoalett
Skötrum
Toalett
Handikapp

Evenemang

on 28.10 kl. 14.00 -15.30

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Kyrkosyföreningen

Vi samlas varje onsdag i övre brasrummet, för handarbete, andakt och en kopp kaffe. OBS. Ny tid: 14-15.30! P.g.a. coronaläget hålls höstens träffar i övre salen, där det finns gott om utrymme att sitta med tillräckligt avstånd!
ti 3.11 kl. 13.30 -15.00

Kavallvägen 3, 02700 Grankulla

Tisdagsträff

En träff med andakt, kaffe och program för pensionärer och andra daglediga.