Regler under pandemitiden - för andras och vår egen trygghet

Vi iakttar säkerhetsavstånd och begränsar antalet deltagare i kyrkan till 100. På minnesstunder och dopkaffen i kyrkans övre sal ryms det 50 personer med och i Sebastos utrymme 15 personer.

Följande trygghetsanvisningar gäller för Dig som deltar i gudstjänsten :

•    Tänk på säkerhetsavstånden även när du kommer till kyrkan och går därifrån. Vi småpratar ute i friska luften, inte i kyrkans aula.

•    Kom inte till gudstjänsten eller någon annan församlingssammankomst om du är sjuk eller har symptom.

•    Det finns en desinfektionsautomat vid kyrkans ingång. Desinficera dina händer när du kommer till kyrkan.

•    Församlingsmedlemmarna instrueras att placera sig tillräckligt glest, så att säkerhetsavståndet mellan stolarna blir tillräckligt långt.

•    Psalmböckerna cirkulerar så att samma psalmböcker inte används en gång till under samma dag.

•    De som förrättar gudstjänsten iakttar noggrann handhygien och håller säkert avstånd.

•    Man köar till nattvarden i mittgången och håller säkerhetsavstånden. Prästen ger närmare anvisningar om nattvardsfirandet i kyrkan. Även nattvardsgästerna desinficerar sina händer innan de kommer till nattvarden.

•    Oblaten ges i nattvardsgästens hand. Den läggs i församlingsmedlemmens handflata så att det inte uppstår handkontakt. Nattvardsvinet hälls ur kalken i bägaren som församlingsmedlemmen håller. Av hygienskäl tas nattvardsvinet tills vidare inte emot så att oblaten doppas i nattvardsvinet (intinktion), utan vi använder enbart särkalkar.

•    Till nattvarden kan det också komma barn och vuxna som istället för att ta emot sakramentet ber om att bli välsignade. Prästen välsignar då på säkert avstånd och utan att vidröra församlingsmedlemmens huvud.

•    Vid alla församlingssammankomster slår vi vakt om vår egen och andras säkerhet, men vi möter också varandra med värme och skapar kontakt medan vi håller säkert avstånd.