Grankullabor får familjerådgivning vid Esbo församlingars familjerådgivningscentral 

Från början av mars får par och familjer i Grankulla par-, familje- och individuell terapi vid Esbo församlingars familjerådgivningscentral. Familjerådgivningen är gratis för alla grankullabor och förutsätter inte medlemskap i kyrkan.  

Den person som skött tjänsten som sjukhuspräst och familjerådgivare i Grankulla kyrkliga samfällighet blir pensionerad i sommar. I den här situationen var det naturligt att söka en samarbetspartner vid Esbo församlingars familjerådgivningscentral, som har ett gott rykte och yrkeskunnig personal.  

– I Grankulla är tvåspråkigheten framträdande och vi har som en klar prioritet att kyrkans familjerådgivningstjänster finns tillgängliga på svenska också i fortsättningen, säger Ulrik Sandell, som är kyrkoherde i Grankulla svenska församling. 

Vid Esbo församlingars familjerådgivningscentral arbetar 14 familjerådgivare, varav två är tvåspråkiga. Familjerådgivningen finns i Hagalund, i Centraltornet och Spektri. Grankullaborna kan ta kontakt enskilt, tillsammans med sin partner eller sin familj, oberoende av etnisk bakgrund eller sexuell inriktning. Familjerådgivarna ger både par-, familje- och individuell terapi. Tidsbokning per telefon 09 8050 2420, må. –ti och to.–fre. kl. 9–11. 

 För tillfället sker 95 % av träffarna på distans på grund av coronaepidemin. Videomötena har gått bra. De som får familjerådgivning har lika stor nytta av distansmöten som av att träffas live. Tillgången på tjänsterna är också bra. Intagningsprocenten var förra året 68 %. Vi kan alltså ta emot en stor del av dem som kontaktar oss, berättar Aku Kaura, som leder Esbo församlingars familjerådgivningscentral  

Esbo församlingars familjerådgivning har varje år ca 800 klienter och ordnar ca 5000 klientmöten. 

Mer information och intervjuer:  

Aku Kaura 

chef för Esbo församlingars familjerådgivningscentral  

050 593 4529, aku.kaura@evl.fiÖppna länk i ny flik 

 Ulrik Sandell 

kyrkoherde i Grankulla svenska församling 

050 525 2201, ulrik.sandell@evl.fiÖppna länk i ny flik