Grankulla svenska församling söker en diakoniassistent 80%