Gudstjänster

Vi firar högmässa varje söndag och helgdag kl.12 i Grankulla kyrka. Oftast firar vi högmässa vilket betyder att vi också samlas till nattvard. Ibland har vi predikogudstjänst utan nattvard och ibland familjegudstjänster. Se Evenemangskalendern för exakt info.

Grankulla kyrka
Altartavlan