Musik

Musikverksamhetens uppgift är att genom sång och musik förmedla det kristna budskapet i församlingen. Gudstjänstmusiken är central och de musikgrupper som verkar i församlingen har koppling till gudstjänstlivet. Musikverksamheten är ett stöd för alla verksamhetssektorer.

Information om de musikaliska händelserna hittas på evenemang och under rubriken konserter.

I församlingen verkar några musikgrupper för olika åldrar, allt från musiklek för barn under skolåldern, barnkör för 7-13 åringar, damkör till pensionärskör. I samarbete med Grankulla svenska pensionärer verkar en manskör i kyrkan. Församlingen har också ett nära samarbete med Grankulla kammarkör. Se musikgrupper för mer info.

I kyrkan finns en orgel byggd av Orgelbyggeri Veikko Virtanen år 1988 som under 2009 har genomgått en större klanglig renovering. Förutom orgeln finns också en flygel och en cembalo. Se instrument för exaktare uppgifter om instrumenten.
 

Barbro
Barbro Smeds


 

Heli Peitsalo
Heli Peitsalo

Tag kontakt

Kantor
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Lediga dagar torsdag-fredag.