Flyktingarbete

Den internationella diakonin är inte mera enbart diakoni utomlands. Hösten 2015 förändrades Europa och härmed också Finland i och med de stora flyktingströmmarna av mänskor i nöd. Nu jobbar församlingen tillsammans med frivilliga och föreningar på många olika sätt i vår stad. Dels stöds kvotflyktingarbetet och dels jobbar vi med asylsökande. Papperslösa och mänskor som beviljats asyl ökar i takt med att landets asylsökande får sina svar och flyttar ut ur mottagningscentralerna. Det handlar om mänskor som behöver vänner, kläder, stöd.

Alla som vill hjälpa till med att stöda ukrainare i vår stad kontakta oss eller Metodistkyrkan som vi har nära samarbete med. 

Du får gärna vara med i arbetet bland flyktingar i vår stad. Ta kontakt med diakonin eller med Grani Närhjälp rf.

Flykting
Flykting

Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar har redan i 70 år samlat in pengar för att hjälpa våra medmänniskor. Du kan delta i insamlingen genom att ge ett bidrag till vår församlings egen Gemensamt Ansvar -insamling.

År 2024 kan man via insamlingen vara med och hjälpa barn och unga både i Finland och i utvecklingsländernas katastrofområden.

År 2024 hjälper Gemensamt Ansvar unga som upplever djup ensamhet eller riskerar att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller möjligheten till ett bra liv i Finland och runt om i världen.

I Finland styrs intäkterna från Gemensamt Ansvar via HelsingforsMission och församlingarna till till ensamma unga. Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.

Kyrkans Utlandshjälp hjälper i världens katastrofområden till exempel genom att möjliggöra skolgång och yrkesutbildning för barn och unga. Kyrkans Utlandshjälp arbetar i sex flyktingområden i Uganda. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan och ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket.

ETT VARMT TACK FÖR DIN HJÄLP!

 

VÄLJ DITT ÖNSKADE DONATIONSSÄTT:

1. Vår församlings MobilePay-donationsnummer: 48432 

2. Vår församlings donationssida på webben: gemensamtansvar.fi/grankulla   

3. Du kan också ge ett bidrag via banken. Genom att skriva in vår församlings referensnummer i samband med donationen ökar du vår egen församlings insamlingsintäkter.

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75           

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

Referens: 305 145 

 

Gemensamt Ansvar är en årlig storinsamling som ordnas av den evangelisk-lutherska kyrkan för att hjälpa nödlidande i Finland och i utvecklingsländer oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse. 60 % av intäkterna går årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp. 40 % av intäkterna blir kvar i Finland för att stöda äldre personer på ett riksomfattande plan och via lokalförsamlingarna. Beskyddare för insamlingen är republikens president.

 Kyrktjänsts insamlingstillstånd är RA/2020/639.

 

Läs mera genom att trycka på Gemensamt Ansvar-länken nere på sidan.

 

 

Gemensamt Ansvar insamling på stan

Annorlunda Gåva

En Annorlunda Gåva är en ekologisk och etisk gåva med vilken du både glädjer en vän och hjälper dem som bor i u-länder. Gåvan kan t.ex. vara en get, en skoldräkt eller en yrkesutbildning.

Läs mera genom att trycka på länken till Kyrkans Utlandshjälp, nere på sidan. 

 

 

 

Tag kontakt

Diakon
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakonimottagning alla tisdagar kl. 9.30-10.30.

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla