Flyktingarbete

Den internationella diakonin är inte mera enbart diakoni utomlands. Hösten 2015 förändrades Europa och härmed också Finland i och med de stora flyktingströmmarna av mänskor i nöd. Nu jobbar församlingen tillsammans med frivilliga och föreningar på många olika sätt i vår stad. Dels stöds kvotflyktingarbetet och dels jobbar vi med asylsökande. Papperslösa och mänskor som beviljats asyl ökar i takt med att landets asylsökande får sina svar och flyttar ut ur mottagningscentralerna. Det handlar om mänskor som behöver vänner, kläder, stöd.

Du får gärna vara med i arbetet bland flyktingar i vår stad. Ta kontakt med diakonin eller med Grani Närhjälp rf.

Flykting
Flykting

Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar är en nationell årlig insamling, som hjälper nödställda människor utan att se till etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Av insamlingens intäkter går 60% till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp, genom Kyrkans Utlandshjälp, och 40% till hjälparbete i Finland.

Gemensamt Ansvar 2020

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet.

Tack för ditt stöd!

Läs mera genom att trycka på Gemensamt Ansvar-länken nere på sidan.

 

 

Gemensamt Ansvar insamling på stan

Annorlunda Gåva

En Annorlunda Gåva är en ekologisk och etisk gåva med vilken du både glädjer en vän och hjälper dem som bor i u-länder. Gåvan kan t.ex. vara en get, en skoldräkt eller en yrkesutbildning.

Läs mera genom att trycka på länken till Kyrkans Utlandshjälp, nere på sidan. 

 

 

 

Diakon
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakonimottagning alla tisdagar kl. 9.30-11.

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla