Frivilligarbete

Har du vilja? Har du tid? Har du idéer?

Frivilligarbete kan vara en engångsinsats, eller ett långvarigt engagemang. Det kan gälla att läsa, stöda, besöka, skruva, sortera, pyssla, skjutsa, sjunga för någon, hjälpa till vid flytt eller installera en dator  – eller nästan vad som helst som en människa kan hjälpa en annan med. Att ge lite av sin tid till en medmänniska. Kanske att hjälpa en nykommen kvotflykting med vardagen här, eller stå med en insamlingssparbössa och samla pengar till nödställda i ett annat land.

Kriget i Ukraina ger upphov till stort behov av volontärer. 

Kontakta gärna församlingen och anmäl ditt intresse för frivilligarbete till diakonin.

Kyrkosyföreningen

Kyrkosyföreningen samlas varje onsdag kl 14-15.30 i övre brasrummet, i kyrkan för handarbete, andakt och en kopp kaffe. 

Föreningen ordnar basarer, där handarbeten och matvaror säljs, och intäkterna går till att hjälpa behövande, främst i Grankulla.

Om du är intresserad av att komma med i gemenskapen, kontakta diakonin eller Kyrkosyföreningens ordförande, Heidi Serén, 050 2002.

 

Lovsång och förbön

Vi träffas i regel varje torsdag mellan kl.10-11 i kyrkans övre brasrum. Gruppen är öppen för nya närsomhelst. Vi har kommit överens om tystnad inför allt som yttras i gruppen. Vi sjunger ofta första delen och den andra halvtimmen ber vi för staden, församlingen, världsläget, för våra egna, varandra – allt som behövs och finns på våra hjärtan.

Välkommen med regelbundet eller bara då och då.

 

Tag kontakt

Diakon
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakonimottagning alla tisdagar kl. 9.30-10.30.

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla