Familjekvällar för familjer med barn i alla åldrar

En onsdagkväll i månaden ordnas en kväll för barnfamiljer med barn i alla åldrar. Vi börjar med att äta mat tillsammans i kyrkans övre sal, drop-in fr.o.m. kl. 17. Ca kl. 18 börjar program för barn (pyssel, sång, lek) och samvaro och diskussion för vuxna och ca kl. 19 samlas allihop i kyrkan för en kort avslutningsandakt. Välkommen med och träffa andra familjer i liknande livssistuation! Ingen förhandsanmälan behövs, frivillig serveringsavgift. Följande datum: 7.12.2022, 2023: 18.1, 15.2, 15.3, 26.4 och 10.5.

Mera info ger familjearbetare Daniela Hildén tel. 050 4430045 eller daniela.hilden@evl.fi

Familjekväll
Frälsarkransen

Tag kontakt

Familjearbetare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
00270 Grankulla