Instrument

Grankulla kyrkas orgel
Orgelbyggeri Veikko Virtanen 1988
21 stämmor (1448 pipor)
Disposition Lasse Erkkilä
Klanglig renovering 2009 (Orgelbyggeri Veikko Virtanen)

HW:
Principal 8'
Rohrflöte 8'
Oktava 4'
Spitzflöte 4'
Oktava 2'
Sesquialtera 2x
Mixtur 4x
Trompete 8'

BW:
Gedackt 8'
Principal 4'
Koppelflöte 4'
Blockflöte 2'
Kvinta 1½
Scharf 3x
Krummhorn 8'
Tremolo

P:
Subbas 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Mixtur 3x
Fagott 16'

Koppel:
II/I, I/P, II/P, II/P4'
Mekanisk traktur och registratur.

I kyrkan finns också en Yamaha flygel
och en tvåmanualig cembalo (I 8'+4', II 8’).
Cembalon har genomgått en omfattande service sommaren 2009.
orgel i kyrkan
Flygeln i kyrkan.