Händelsekalender

 

 

FEBRUARI

Söndag 10.2

Kl. 12 Högmässa, Susanna Lönnqvist, Barbro Smeds, Karin Nordberg. Kyrklunch till förmån för Gemensamt Ansvar. Vegetarisk frestelse, sallad, bröd. Kaffe/té/saft med tilltugg. Pris 8€/vuxna, 4€/barn (5-12 år), yngre barn gratis (max 16€/familj). Försäljning av Gemensamt Ansvar-produkter.

 

Måndag 11.2

Kl. 14-15.30 Måla från hjärtat - akvarellmålning och samtal utgående från en bibeltext i övre brasrummet. Kravlöst, inga förhandskunskaper behövs!

Förfrågningar Karin Nordberg, tfn. 050 343 6885.

 

Tisdag 12.2

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 13 Sångstund för pensionärer i nedre salen, Barbro Smeds.

Kl. 13.30 Tisdagsträffen i övre salen, Karin Nordberg. Mikael Sjövall berättar om sin bok ”På strövtåg i Aiboland”, om estlandssvenskarna.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 2 i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 15 Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 18 Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo.

 

Onsdag 13.2

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

Kl. 15.30-17.30 OBS! Tvåspråkig närståendevårdarträff i Villa Breda.Vi ser dansfilmen om närståendevårdens vardag tillsammans med Ulla Tikkanen.

Kl. 16 Under ytan. Grupp för ungdomar i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och Ulrik Sandell.

Kl. 18.30 Meditativ andakt med taizésånger i kyrkan (sångövning kl.18). Arla Nykvist, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo.

 

Torsdag 14.2

Kl. 10-11 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

Fredag 15.2

Kl. 14.30-16 Gitarrkurs i Klubb 97, Daniel Nyberg.

 

Söndag 17.2

Kl. 12 Högmässa gemensamt med Grankulla Metodistförsamling i Grankulla kyrka. Mayvor Wärn-Rancken, Ulrik Sandell, Heli Peitsalo. Kyrkkaffe i övre salen.

 

Tisdag 19.2

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 15 Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 1 i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

 

Onsdag 20.2

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

 

Torsdag 21.2

Kl. 10-11 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

Fredag 22.2

Kl. 14.30-16 Gitarrkurs i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 18-21 Ungdomskväll i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

 

Söndag 24.2

Kl. 12 Högmässa, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.

 

Måndag 25.2

Kl. 14-15.30 Måla från hjärtat - akvarellmålning och samtal utgående från en bibeltext i övre brasrummet. Kravlöst, inga förhandskunskaper behövs! Förfrågningar Karin Nordberg, tfn. 050 343 6885.

 

Tisdag 26.2

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 13 Sångstund för pensionärer i nedre salen, Barbro Smeds.

Kl. 13.30 Tisdagsträffen i övre salen, Karin Nordberg. Kaj-Mikael Wredlund berättar om Gemensamt Ansvar 2019 och Kyrkans Utlandshjälps arbete.

Kl. 15 Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 17.30 Mammornas smyckeskväll i dagklubbens kök, Yvonne Fransman.

Kl. 18 Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo.

 

Onsdag 27.2

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

Kl. 16 Under ytan. Grupp för ungdomar i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och

Ulrik Sandell.

 

Torsdag 28.2

Kl. 10-11 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

Kl. 17.30 Sorgegrupp i övre brasrummet, Ulrik Sandell, Karin Nordberg.

 

MARS

 

Fredag 1.3  

Kl. 14.30-16 Gitarrkurs i Klubb 97, Daniel Nyberg.

 

Söndag 3.3

Kl. 12 Fastlagssöndagens högmässa, Ulrik Sandell, Heli Peitsalo. Graziakören medverkar. Kaffe i nedre salen.

Kl. 12 Söndagsskola i Klubb 97, Pippi Collander och Märta Backman.

Kl. 18 Åkes Jazzfestival i Grankulla kyrka. Julia Korkman, Claes Andersson, Robi de Godzinsky. Biljetter 20€ kan reserveras via info@gbb.fi eller 040 903 0000.

 

Måndag 4.3

Kl. 14-15.30 Måla från hjärtat - akvarellmålning och samtal utgående från en bibeltext i övre brasrummet. Kravlöst, inga förhandskunskaper behövs! Förfrågningar Karin Nordberg, tfn. 050 343 6885.

 

Tisdag 5.3

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 15 Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 1 i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 18 Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo.

 

Onsdag 6.3

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

Kl. 16-17.30 Medvandrare. Grupp för ungdomar i Klubb 97, Ulrik Sandell, Marlen Talus-Puzesh.

 

Torsdag 7.3

Kl. 10-11 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

Kl. 17.30 Sorgegrupp i övre brasrummet, Ulrik Sandell, Karin Nordberg.

 

Fredag 8.3

Kl. 14.30-16 Gitarrkurs i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 18-21 Ungdomskväll i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

 

Lördag 9.3

Kl. 12-17 Mataskärsgruppens skribaveckoslut i kyrkan. Ulrik Sandell, Heli Peitsalo, Marlen Talus-Puzesh.

 

Söndag 10.3

Kl. 12 Högmässa, Ulrik Sandell, Heli Peitsalo, Marlen Talus-Puzesh. Konfirmander från Mataskärsgruppen medverkar. Skriftskolans föräldrasamling i övre salen efter högmässan. Kaffe i nedre salen.

 

Tisdag 12.3

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 13 Sångstund för pensionärer i nedre salen, Barbro Smeds.

Kl. 13.30 Tisdagsträffen i övre salen, Karin Nordberg. En utställning om att vara närståendevårdare, Åsa Hansson.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 2 i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 15 Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 18 Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo.

 

Onsdag 13.3

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

Kl. 16 Under ytan. Grupp för ungdomar i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och Ulrik Sandell.

Kl. 18 Skönlitteratur och sköna samtal i övre brasrummet. Vi läser novellen ”Den irakiske Kristus” av den irakisk-finländska författaren Hassan Blasim. Förfrågningar: Catherine Granlund, diakon.

 

Torsdag 14.3

Kl. 10-11 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

Fredag 15.3

Kl. 14.30-16 Gitarrkurs i Klubb 97, Daniel Nyberg.

 

Lördag 16.3

Kl. 10.30-12.30 Kvinnobrunch i Grankulla kyrka. Gäst: Johanna Almark Mannila. Samarbete med Metodistkyrkan. Anm. senast 11.3 till pastorskansliet eller Catherine Granlund, 050 439 3208, catherine.granlund@evl.fi.

 

Söndag 17.3

Kl. 12 Högmässa, Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.

 

Tisdag 19.3

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 15 Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 1 i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 18 Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo.

 

Onsdag 20.3

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

Kl. 15.30-17.30 Tvåspråkig närståendevårdarträff i Sebastos, Karin Nordberg och servicehandledare Anna Mattila.

Kl. 18.30 Meditativ andakt med taizésånger i kyrkan (sångövning kl.18). Arla Nykvist, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo.

 

Torsdag 21.3

Kl. 10-11 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

 

Fredag 22.3

Kl. 14.30-16 Gitarrkurs i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 18-21 Ungdomskväll i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

 

Fredag-Lördag 22 - 23.3

Övernattningsläger på Klubb 97, Daniel Nyberg, Marlen Talus-Puzesh.

 

Söndag 24.3

Kl. 12 Familjegudstjänst, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Mammakören Änglaklang samt söndagsskolan medverkar. Kyrkkaffe i övre salen.

 

Tisdag 26.3

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 13 Sångstund för pensionärer i nedre salen, Barbro Smeds.

Kl. 13.30 Tisdagsträffen i övre salen, Karin Nordberg. Andaktsböcker – ta gärna med dig din favoritandaktsbok! Barbara Huldén och Catherine Granlund.

Kl. 15 Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 18 Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo.

 

Onsdag 27.3

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

Kl. 16 Under ytan. Grupp för ungdomar i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och Ulrik Sandell.

 

Torsdag 28.3

Kl. 10-11 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

Fredag 29.3

Kl. 14.30-16 Gitarrkurs i Klubb 97, Daniel Nyberg.

 

Lördag 30.3

PÅSKPYSSEL för hela familjen i Sebastos kl. 11-14 och 14.30-17.30. Förhandsanmälan till yvonne.fransman@evl.fi eller 050-443 0045. Pris 5€/familj.

Kl. 20.30 Bön Earth hour i Grankulla kyrka, Catherine Granlund.

 

Söndag 31.3

Kl. 12 Högmässa, Daniel Nyberg, Barbro Smeds. Grankulla kammarkör GÖR medverkar. Kaffe i nedre salen.