Högmässa och kaffe i nedre brasrummet

sön 9.6 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Tredje söndagen efter pingst

Liturg: Claus Ståhlberg
Kantor: Heli Peitsalo
Virret: 539:1-3,429,945,228,485
Kolehti: För grundskol- och yrkesutbildning för ungdomar runt om i världen. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik