Till nyhetslistan

Grankulla svenska församling söker en ungdomsarbetsledare

13.5.2022 09.46

För tjänsten förutsätts utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktiga kunskaper i finska. Av den sökande förutsätts examen enligt

kyrkans författningssamling nr. 137. Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av ev.luth. kyrkan i Finland.

Arbetet inleds 1.8.2022 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 mån. Innan tjänsten tillträds skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt

hälsotillstånd samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom. Lön enligt kravgrupp 502.

 

Ansökan med CV lämnas in senast 8.6.2022 kl. 12.00 till grankulla.sv.fors@evl.fi   Intervjuerna sker 15.6 från kl. 17.

Mera info ger kyrkoherde Ulrik Sandell 050 525 2201 ulrik.sandell@evl.fi

eller församlingspastor Daniel Nyberg 050 461 9207 daniel.nyberg@evl.fi