Konfirmation

Skriftskolan avslutar vi festligt med konfirmation. Skriftskolan är ett stycke liv som vi delar tillsammans.

Du får genom träffar, en weekend, gudstjänstdeltagande och ett läger lära dig mera om vad kristen tro är.

Skriftskolan är kyrkans dopundervisning. Du lär känna tron inom den kyrka du upptagits i genom dopet.

I skriftskolan kan du tillsammans med andra reflektera över tron och livet.

 

 

Konfirmation
Konfirmation