Församlingsretreat 15-17.11.2019 på Snoan i Lappvik, Hangö

12.9.2019 12.59

Som retreatledare fungerar Roger Rönnberg.

Pris 80€/församlingsmedlem och 160€/andra. Anmälningar till kansliet 050 500 7000 eller Arla Nykvist 040 502 9756.

« Till nyhetslistan