Grankulla svenska församling söker en ordinarie familjearbetare

23.1.2019 13.32

dagklubbben.jpg

Din kompetens:

• Grundexamen i barn- och familjearbete eller likvärdig.

Grundexamen i barn- och familjearbete (120 sp) är en yrkesinriktad grundexamen på andra stadiet som ger behörighet för arbete som barnledare i en församling samt för uppgifter inom kommunernas småbarnsfostran, barnskydd och familjearbete. Examen ska i enlighet med biskopsmötets beslut omfatta minst 35 studiepoäng teologiska studier och studier som har samband med arbetet i församlingen och kyrkan.

• God social kompetens.

• Trygg, stabil och väl förankrad i kyrkans tro liv och traditioner. Och utifrån det frimodig i att tänka nytt.

• Villig att arbeta i team och tillsammans med andra medarbetare. Samarbetsvillig på olika plan, öppen, lojal och flexibel.

Tjänstens lön är enligt kravgrupp 502. Av den sökande förutsätts utmärkt förmåga att i tal och skrift använda det svenska språket och goda kunskaper i det finska språket. Tjänsten tillträds 1.9.2019 och besätts med 4 månaders prövotid. Arbetet förutsätter medlemskap i Ev.luth.kyrkan. Innan tjänsten tas emot bör godtagbart läkarintyg visas upp samt straffregisterutdrag enligt KL 6:33.

Ansökningstiden går ut 19.2.1019 kl. 15.00. De skriftliga ansökningarna riktas till: Församlingsrådet i Grankulla svenska församling, grankulla.sv.fors(at)evl.fi eller PB 4, 02701 Grankulla.

Intervjuerna till tjänsten äger rum 26.2.

På frågor svarar kyrkoherde Ulrik Sandell, tfn 050-525 2201.  

« Till nyhetslistan