Under ytan

För dig som gått ledarutbildning 1 och 2.

Nu dyker vi under ytan! Vad är det att vara kristen i vardagen? Hur tänker jag? Hur tror jag? Hur skall jag förstå bibeln bättre?

Gruppen leds av Ulrik och Maami.

 

 

Vi träffas varannan onsdag kl. 16-17.30.  

Vårens datum 22.1, 5.2, -, 4.3, 18.3, 1.4, 15.4.

Kursen avslutas med att gruppen är med och förverkligar gudstjänsten 19.4 kl. 12.00 då nya hjälpledare välsignas till hjälpledare. I den gudstjänsten välsignas också ni.

Kyrkoherde
Grankulla svenska församling
Grankulla kyrka, Kavallvägen 3
02700 Grankulla
Ungdomsarbetsledare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla