TVÅSPRÅKIG SPORTSKRIFTSKOLA PÅ PIISPALA I Kannonkoski 28 juni–5 Juli.                                                                    

 

Präst: Ulrik Sandell Ungdomsarbetsledare Tiro Rohkimainen (Grankulla finska församling)                                                                                                               

 

Gruppens träffar:                                                                                                                                                              

22.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst) efteråt info om skriftskolans innehåll och gruppfördelning. Föräldrar med.

17.1  (eller 14.2)  kl.12 Högmässa i kyrkan med medverkan av Elämännokka /Enä-Seppä konfirmander.

20.1  kl. 16-18 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också nattvardsmässa.

3.3  kl. 18-20 (eller 15.3 kl. 16-18) ”Lära känna din församling” träff i kyrkan.

6-7.3 weekend i Grankulla.                                                                                                                                                  

Lördag kl. 12-17 (lära känna varandra, högmässa, vad är det? Planera högmässan för söndagen). Söndag  11-15  (kl.12.00 Högmässa -Föräldrarna är inbjudna till den. Efteråt föräldrasamling.

18.4 Kl. 10 Riparimessu för hela familjen i kyrkan (finska församlingens gudstjänst)

28.6-5.7 läger på Piispala                                                                                                                                                          

30.8 kl.18.00 konfirmationsövning i kyrkan                                                                                                                                                       Lördag 4.9 kl 13 tvåspråkig konfirmation i kyrkan

Dessutom (Som konfirmand väljer du själv  när du går på):

- 1 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANNAT TILLFÄLLE i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

 

Tillsammans blir det 10 underteckningar i ”Min skribastory” - häftet.

Häftet lämnas in (ifylld med 10 besök) till pastorskansliet  senast den 31.5.

”Min skribastory” -häftet får ni på första träffen 22.11.