Skriftskola på ENÄ-SEPPÄ i Vichtis 31 juli – 7 augusti                                                                                

Präst: Daniel ”Faffen ”Nyberg

                                                                                                                                

Gruppens träffar:                                                                                                                                                              

21.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst), efteråt info om skriftskolans innehåll och gruppfördelning. Föräldrar med.

30.1 eller 13.2 kl. 12 Högmässa i kyrkan med medverkan av Elämännokka/Sjömansro konfirmander.

19.1  kl. 18-20 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också nattvardsmässa

5-6.3 weekend i Grankulla.                                                                                                                                                   

Lördag kl. 12-17 (lära känna varandra, högmässa, vad är det? Planera högmässan för söndagen)                                                                                                                                              

Söndag  11-15  (kl.12.00 Högmässa. Föräldrarna är inbjudna till den. Efteråt föräldrasamling.)

9.3  kl. 18-20 eller 14.3 kl. 16-18 "Lära känna din församling" träff i kyrkan.

31.7-7.8 läger på Enä-Seppä                                                                                                                                                             

12.8 konfirmationsövning i Alberga kyrka kl.18-19                                                                                                          

Söndag 14.8  konfirmation i Alberga kyrka kl 15 (samling +fotografering kl 13.30)

 

Dessutom (Som konfirmand väljer du själv  när du går på):

- 2 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANNAT TILLFÄLLEN i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

 

Tillsammans blir det 10 underteckningar i ”Min skribastory” - häftet.

Häftet lämnas in (ifylld med 10 besök) till församlingskansliet  senast den 31.5.

”Min skribastory” -häftet får ni på första träffen 21.11.

Tag kontakt

Församlingspastor (Konfirmandarbete)
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla