huvudbyggnaden på mataskär

SKRIFTSKOLA PÅ MATASKÄR I ESBO  13- 20 juni                                                                    

Präst: Ulrik Sandell                                                                                                          

Ungdomsarbetsledare Marlen ”Maami” Talus-Puzesh                                                                                                                 

 

Gruppens träffar:                                                                                                                                                              

25.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst) efteråt info om skriftskolans innehåll och gruppfördelning. Föräldrar med.

16.1  kl. 16-18 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också nattvardsmässa.

20.1 (eller 3.2)  kl. 12 Högmässa i kyrkan med medverkan av Elämännokka / Enä-Seppä konfirmander.

23.1  kl. 18-20 (eller 4.2 kl. 16-18) ”Lära känna din församling” träff i kyrkan.

9-10.3 weekend i Grankulla. Lördag kl. 12-17 (lära känna varandra, högmässa, vad är det? Planera högmässan för söndagen) Söndag  11-15  (kl.12.00 Högmässa -Föräldrarna är inbjudna till den. Efteråt föräldrasamling.)

 

13-20.6 läger på Mataskär                                                                                                                                                           

 

23.8 kl 16.00 konfirmationsövning i kyrkan                                                                                                            

Lördag 24.8 kl 12 konfirmation i kyrkan

 

Dessutom (Som konfirmand väljer du själv  när du går på):

- 2 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANNAT TILLFÄLLE i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

 

Tillsammans blir det 10 underteckningar i ”Min skribastory” - häftet.

Boken lämnas in (ifylld med 10 besök) till pastorskansliet  senast den 31.5.

”Min skribastory” -häftet får ni på första träffen 25.11.