huvudbyggnaden på mataskär

SKRIFTSKOLA PÅ MATASKÄR I ESBO  14 - 21 juni                                                         

Präst: Daniel ”Faffen” Nyberg                                                                                                                                                         Ungdomsarbetsledare: Marlen ”Maami” Talus-Puzesh

 

Gruppens träffar:                                                                                                                                                              

19.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst) efteråt info om Skriftskolans innehåll, och gruppfördelning. Föräldrar med.

17.1  kl. 18-20 (eller 22.1 kl 16-18) Lära känna din församling –träff i kyrkan.

28.2  kl. 18-20.30 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också  ”människa kom fram mässa”-

3-4.3 weekend i Grankulla.                                                                                                                                                                                   Lördagen handlar om att lära känna varandra, vår kyrkas högmässa och så planerar vi söndagens högmässa som ni konfirmanderna medverkar i. Söndag kl. 12.00 Högmässa. Föräldrarna är inbjudna. Efteråt föräldrasamling.

11.3. Högmässa i kyrkan med medverkan av Enä-Seppä konfirmander.

14-21.6 läger på Mataskär                                                                                                                                                           

 

24.8 kl 16.00 konfirmationsövning i kyrkan                                                                                        

Lördag 25.8 kl 13 konfirmation i kyrkan

 

Dessutom (som konfirmanden själv väljer på vad och när man går):

- 2 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANDRA TILLFÄLLEN i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL  på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

Tillsammans blir det 10 underteckningar i Gudstjänsdagboken. 

Boken lämnas in (ifylld med 10 besök) till pastorskansliet  senast den 31.5.

Gudstjänstdagboken får ni på första träffen 19.11.