SKRIFTSKOLA PÅ SJÖMANSRO I LAPPVIK, HANGÖ  4 -11 juni                                                         

Präst: Ulrik Sandell                                                                                                                                                         Ungdomsarbetsledare: Marlen ”Maami” Talus-Puzesh

 

Gruppens träffar:                                                                                                                                                              

19.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst) efteråt info om Skriftskolans innehåll, och gruppfördelning. Föräldrar med.

17.1  kl. 18-20 (eller 22.1 kl 16-18) Lära känna din församling –träff i kyrkan.

10-11.2 weekend í Grankulla.                                                                                                                                                                               

Lördagen handlar om att lära känna varandra, vår kyrkas högmässa och så planerar vi söndagens högmässa som ni konfirmanderna medverkar i. Söndag kl. 12.00 Högmässa. Föräldrarna är inbjudna. Efteråt föräldrasamling.

28.2  kl. 18-20.30 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också  ”människa kom fram mässa”-

4.3 eller 11.3. Högmässa i kyrkan med medverkan av Mataskärs / Enä-Seppä konfirmander.

4-11.6 läger på Sjömansro i Hangö                                                                                                                                                           

 

24.8 kl 16.45 konfirmationsövning i kyrkan                                                                                        

Lördag 25.8 kl 16 konfirmation i kyrkan

 

Dessutom (som konfirmanden själv väljer på vad och när man går):

- 2 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANDRA TILLFÄLLEN i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL  på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

Tillsammans blir det 10 underteckningar i "Minskribastoryhäte". 

Häftet lämnas in (ifylld med 10 besök) till pastorskansliet  senast den 31.5.