Skriftskola på Inremissionshemmet i Larsmo 28 juni – 5 juli.                                                                    

Präst: Jona Granlund                                                                                                          

Gruppens träffar:                                                                                                                                                              

21.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst), efteråt info om skriftskolans innehåll och gruppfördelning. Föräldrar med.

30.1  eller 6.3  kl.12 Högmässa i kyrkan med medverkan av Elämännokka /Enä-Seppä konfirmander.

19.1  kl. 18-20 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också nattvardsmässa.

9.3  kl. 18-20 eller 14.3 kl. 16-18 "Lära känna din församling" träff i kyrkan.

12-13.2 weekend i Grankulla.                                                                                                                                                  

Lördag kl. 12-17 (lära känna varandra, högmässa, vad är det? Planera högmässan för söndagen)                                                                                                                                             

Söndag  11-15  (kl.12.00 Högmässa. Föräldrarna är inbjudna till den. Efteråt föräldrasamling.

28.6-5.7 läger på Inremissionshemmet i Larsmo                                                                                                                                                          

12.8 konfirmationsövning i Alberga kyrka kl. 17-18                                                                          

Lördag 13.8 konfirmation i Alberga kyrka Kl 16 Konfirmation (samling +fotografering kl 14.30)

 

Dessutom (Som konfirmand väljer du själv  när du går på):

- 2 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANNAT TILLFÄLLE i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

Tillsammans blir det 10 underteckningar i ”Min skribastory” - häftet.

Häftet lämnas in (ifylld med 10 besök) till församlingskansliet  senast den 31.5.

”Min skribastory” -häftet får ni på första träffen 21.11.

 

Tag kontakt

församlingspastor (ungdomsarbete)
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla