Enä-Seppäs huvudbyggnad

SKRIFTSKOLA PÅ ENÄ-SEPPÄ I VICHTIS   4- 11 augusti                                                                                

Präst: Daniel ”Faffen ”Nyberg                                                                                                                                                         Ungdomsarbetsledare: Marlen ”Maami” Talus-Puzesh

 

Gruppens träffar:                                                                                                                                                              

25.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst). Efteråt info om skriftskolans innehåll och gruppfördelning. Föräldrar med.

16.1  kl. 16-18 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också nattvardsmässa

20.1 (eller 10.3) kl. 12 Högmässa i kyrkan med medverkan av Elämännokka / Mataskär konfirmander.

23.1  kl. 18-20 (eller 4.2 kl. 16-18) ”Lära känna din församling” träff i kyrkan.

2-3.2 weekend i Grankulla. Lördag kl. 12-17 (lära känna varandra, högmässa, vad är det? Planera högmässan för söndagen)Söndag  11-15  (kl.12.00 Högmässa -Föräldrarna är inbjudna till den. Efteråt föräldrasamling.)

 

4-11.8 läger på Enä-Seppä                                                                                                                                                            

23.8 kl 19.00 konfirmationsövning i kyrkan                                                                                                         

Söndag 25.8 kl 15 konfirmation i kyrkan

 

Dessutom (Som konfirmand väljer du själv  när du går på):

- 2 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANNAT TILLFÄLLEN i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

 

Tillsammans blir det 10 underteckningar i ”Min skribastory” - häftet.

Boken lämnas in (ifylld med 10 besök) till pastorskansliet  senast den 31.5.

”Min skribastory” -häftet får ni på första träffen 25.11.