Enä-Seppäs huvudbyggnad

SKRIFTSKOLA PÅ ENÄ-SEPPÄ I VICHTIS   5- 12 augusti                                                                                

Präst: Daniel ”Faffen ”Nyberg                                                                                                                                                  Ungdomsarbetsledare: Marlen ”Maami” Talus-Puzesh

 

Gruppens träffar:                                                                                           

19.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst) efteråt info om Skriftskolans innehåll, och gruppfördelning. Föräldrar med.

17.1  kl. 18-20 (eller 22.1 kl 16-18) Lära känna din församling –träff i kyrkan.

28.2  kl. 18-20.30 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också  ”människa kom fram mässa”-

4.3 Högmässa i kyrkan med medverkan av Mataskär konfirmander.

10-11.3 weekend i Grankulla. Lördagen handlar om att lära känna varandra, vår kyrkas högmässa och så planerar vi  söndagens högmässa som ni konfirmanderna medverkar i. Söndag kl. 12.00 Högmässa. Föräldrarna är inbjudna. Efteråt föräldrasamling.

5-12.8 läger på Enä-Seppä                                                                                                                                                            

 

24.8 kl 17.30 konfirmationsövning i kyrkan                                                                               

Söndag 26.8 kl 13 konfirmation i kyrkan

 

Dessutom (som konfirmanden själv väljer på vad och när man går):

- 2 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANDRA TILLFÄLLEN i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL  på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

  

Tillsammans blir det 10 underteckningar i Gudstjänsdagboken. 

Boken lämnas in (ifylld med 10 besök) till pastorskansliet  senast den 31.5.

Gudstjänstdagboken får ni på första träffen 19.11.