Enä-Seppäs huvudbyggnad

SKRIFTSKOLA PÅ ENÄ-SEPPÄ I VICHTIS   2- 9 augusti                                                                                

Präst: Daniel ”Faffen ”Nyberg                                                                                                                                                         Ungdomsarbetsledare: Marlen ”Maami” Talus-Puzesh

 

Gruppens träffar:                                                                                                                                                              

24.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst). Efteråt info om skriftskolans innehåll och gruppfördelning. Föräldrar med.

15.1  kl. 16-18 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också nattvardsmässa

19.1 kl. 12 Högmässa i kyrkan med medverkan av Elämännokka konfirmander.

8-9.2 weekend i Grankulla. Lördag kl. 12-17 (lära känna varandra, högmässa, vad är det? Planera högmässan för söndagen)Söndag  11-15  (kl.12.00 Högmässa -Föräldrarna är inbjudna till den. Efteråt föräldrasamling.)

4.3 kl. 18-20 (eller 16.3 kl. 16-18) ”Lära känna din församling” träff i kyrkan.

 

2-9.8 läger på Enä-Seppä                                                                                                                                                            

21.8 kl 17.30 konfirmationsövning i kyrkan                                                                                                         

Lördag 22.8 kl 15 konfirmation i kyrkan

 

Dessutom (Som konfirmand väljer du själv  när du går på):

- 2 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANNAT TILLFÄLLEN i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

 

Tillsammans blir det 10 underteckningar i ”Min skribastory” - häftet.

Boken lämnas in (ifylld med 10 besök) till pastorskansliet  senast den 31.5.

”Min skribastory” -häftet får ni på första träffen 24.11.

 

 

Ungdomsarbetsledare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla