Enä-Seppäs huvudbyggnad

SKRIFTSKOLA PÅ ENÄ-SEPPÄ I Vichtis 1– 8 Augusti                                                                                

Präst: Daniel ”Faffen ”Nyberg Ungdomsarbetsledare: Marlen ”Maami” Talus

 

Gruppens träffar:                                                                                                                                                              

22.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst) efteråt info om skriftskolans innehåll och gruppfördelning. Föräldrar med.

17.1 (eller 7.3) kl. 12 Högmässa i kyrkan med medverkan av Elämännokka / Piispala konfirmander.

20.1  kl. 16-18 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också nattvardsmässa

22-23.5 weekend i Grankulla.                                                                                                                                                  

Lördag kl. 12-17 (lära känna varandra, högmässa, vad är det? Planera högmässan för söndagen). Söndag  11-15  (kl.12.00 Högmässa -Föräldrarna är inbjudna till den. Efteråt föräldrasamling.)

3.3  kl. 18-20 (eller 15.3 kl. 16-18) ”Lära känna din församling” träff i kyrkan.

1-8.8 läger på Enä-Seppä                                                                                                                                                            

27.8 kl 17.30 konfirmationsövning i kyrkan                                                                                                         

Lördag 28.8 kl 15 konfirmation i kyrkan

 

Dessutom (Som konfirmand väljer du själv  när du går på):

- 2 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANNAT TILLFÄLLEN i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

 

Tillsammans blir det 10 underteckningar i ”Min skribastory” - häftet.

Häftet lämnas in (ifylld med 10 besök) till pastorskansliet  senast den 31.5.

”Min skribastory” -häftet får ni på första träffen 22.11.

 

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla