Skriftskola på ELÄMÄNNOKKA i Lojo  7 - 14 juni                                                                    

Präst: Ulrik Sandell                                                                                                                                            

Gruppens träffar:                                                                                                                                                              

21.11 kl. 12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst), efteråt info om skriftskolans innehåll och gruppfördelning. Föräldrar med.

19.1  kl. 18-20 Temakväll om: Nattvard. Vi firar också nattvardsmässa.

29-30.1 weekend i Grankulla.

Lördag kl. 12-17 (lära känna varandra, högmässa, vad är det? Planera högmässan för söndagen)

Söndag  11-15  (kl.12.00 Högmässa. Föräldrarna är inbjudna till den. Efteråt föräldrasamling.)

9.3 kl. 18-20 eller 14.3 kl. 16-18 "Lära känna din församling" träff i kyrkan.

13.2 eller 6.3  kl.12 Högmässa i kyrkan med medverkan av Enä-Seppä/Sjömansro konfirmander.

7-14.6 läger på Elämännokka                                                                                                                                                          

12.8 konfirmationsövning i Alberga kyrka kl. 16-17 

Lördag 13.8 konfirmation i  Alberga kyrka kl. 12. (samling +fotografering kl 10.30)

 

Dessutom (Som konfirmand väljer du själv  när du går på):

- 2 KYRKBESÖK i egen takt under tiden december-maj.

- 1 ANNAT TILLFÄLLEN i församlingen (t.ex. konsert, dop, vigsel, begravning).

- 1 BESÖK PÅ UNGDOMSKVÄLL på Klubb 97

- 1 UNGDOMSGUDSTJÄNST

Tillsammans blir det 10 underteckningar i ”Min skribastory” - häftet.

Häftet lämnas in (ifylld med 10 besök) till församlingskansliet  senast den 31.5.

”Min skribastory” -häftet får ni på första träffen 21.11.

 

Tag kontakt

Kyrkoherde
Grankulla svenska församling
Grankulla kyrka, Kavallvägen 3
02700 Grankulla